الوثائق الرسميّة لثورة الامام الحسين(ع)

  از ویکی‌نور
  الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین علیه‌السلام
  الوثائق الرسميّة لثورة الامام الحسين(ع)
  پدیدآورانحسینی قزوینی، عبد الکریم (نویسنده)
  ناشرالعتبة الحسینیة المقدسة. قسم الشؤون الفکریة و الثقافیة
  مکان نشرعراق - کربلای معلی
  سال نشر1432ق. = 2011م.
  چاپهفتم
  موضوعواقعه کربلا، 61ق.
  کد کنگره
  ‏/ح5و2 / 41/5 BP

  الوثائق الرسمیّة لثورة الامام الحسین(ع) تألیف عبدالکریم حسینی قزوینی؛ کتابی است توصیفی در بارۀ قیام امام حسین(ع) که بر پایۀ نامه‌ها و سخنرانی‌هاى آن حضرت و دشمنانش نوشته شده است. تاریخ تألیف کتاب ١٣٩١ قمرى است واین چاپ آن شامل مطالب بیشتری. قِسم (جلد) دوم کتاب تاکنون منتشر نشده و، چنانکه نویسنده در پاورقى صفحۀ ٣٥ و ١٢٧ کتاب اشاره کرده، عنوان آن الوثائق الرسمیة لنتائج ثورة الحسین(ع) است.

  امتیاز کتاب حاضر از دیگر کتابهای مقتل این است که در آن به نامه‌ها و سخنرانی‌های امام حسین(ع) و دشمنانش بیشتر عنایت شده و، در واقع، قیام آن حضرت بر پایۀ این اسناد گزارش شده است.

  البتّه بسیاری از نامه‌ها و سخنرانیهای دیگر وجود دارد که در کتاب نیامده و توضیحى هم دربارۀ این کاستى داده نشده است. در مقدّمۀ کتاب گفته شده است: در این قِسم از کتاب همۀ [برخى ] اسناد مربوط به انقلاب امام حسین(ع) (نامه‌ها و سخنرانی‌ها و گفته‌ها)، آمده است؛ خواه آنها که از امام و یارانش نقل شده و خواه آنها که از فرمانروایان آن روزگار است. دامنۀ این تحقیق از آشکار شدن انقلاب امام در مدینه تا شهادت او در کربلاست. من، تاآنجاکه می‌توانستم، در ضبط و مرتّب کردن این اسناد کوشیدم و آنها را به ترتیب تاریخى آوردم .... چنین می‌پندارم که این نخستین تجربه در این عرصه است. (ص٩ - ١٠).

  متن کتاب شامل بحث دربارۀ قیام امام در مدینه، خروج از مدینه و ورود به مکّه، خروج از مکّه و ورود به کربلا و رخدادهاى روز عاشوراست. نویسنده در این مباحث نامه‌ها و سخنرانی‌های ردّ و بدل شده را آورده است که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود: نامۀ امام حسین(ع) به بنی‌هاشم، نامه‌های اهل کوفه به امام حسین(ع)، پاسخ امام حسین(ع) به اهل کوفه، نامۀ ابن زیاد به یزید، خطبۀ امام حسین(ع) در مکّه، امام حسین(ع) و فرزدق، نامۀ ابن زیاد به حر، خطبۀ امام حسین(ع) در کربلا، نامۀ حر به ابن‌ زیاد، نامۀ ابن زیاد به امام حسین(ع)، نامۀ عمر بن سعد به ابن زیاد، خطبۀ امام حسین(ع) در مقابل لشکر اموی، رجزهای در معرکه، با امام حسین(ع) در آخرین لحظاتش، مناجات امام حسین(ع) با پروردگارش.

  کتاب حاضر ذیل عنوان چهرۀ حقیقی قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخى، به قلم على علوى، به فارسى ترجمه شده است. (انتشارات بدر، ١٣٤٢).[۱]


  پانویس

  1. اسفندیاری، محمد، ص188-189


  منابع مقاله

  اسفندیاری، محمد؛ کتاب‌شناسی تاریخی امام حسین(ع) به ضمیمه امام حسین(ع) در الذریعه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، زمستان 1380

  وابسته‌ها