تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳ ‏۱۱:۴۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۱:۴۳  آذریزدی، مهدی تفاوتتاریخچه −۵۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۴۱  حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، مبحث عرض: کمیت و کیفیت‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۸۸ [Hbaghizadeh‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۴۱ (کنونی | قبلی) +۵۴۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۳۵ (کنونی | قبلی) +۴۴۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۱:۴۱  حکمت صدرایی (ابهام زدایی) تفاوتتاریخچه +۴۸۷ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۳۸  طباطبایی، سید محمدحسین تفاوتتاریخچه +۱۱۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۳۸  عبودیت، عبدالرسول تفاوتتاریخچه +۱۱۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
نو    ‏۱۱:۳۶  حسین عشاقی اصفهانی تفاوتتاریخچه +۶۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عشاقی اصفهانی، حسین) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۱:۳۲  (سیاههٔ تأیید نسخه) [Hbaghizadeh‏ (۳×)؛ A-esmaili‏ (۶×)]
     
‏۱۱:۳۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها 642100 به عنوان نسخهٔ تأییدشده «حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، مبحث عرض: کمیت و کیفیت» تنظیم شد. ‏
     
‏۱۱:۲۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها 597722 به عنوان نسخهٔ تأییدشده «مشتاقی نائینی، علی» تنظیم شد. ‏
     
‏۱۱:۰۴ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 07:34:44 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR96355J1.jpg" ‏
     
‏۱۱:۰۳ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 07:33:32 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR57342J1.jpg" ‏
     
‏۱۰:۲۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 06:51:16 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR52943J1.jpg" ‏
     
‏۱۰:۱۰ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 06:40:01 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR33015J1.jpg" ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 06:39:52 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR33232J1.jpg" ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 06:39:40 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR35050J1.jpg" ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها set the upload from Sun, 29 Jan 2023 06:39:22 GMT as the approved revision for "پرونده:NUR40662J1.jpg" ‏
     ‏۱۱:۳۲ سیاههٔ انتقال Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها صفحهٔ حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی: مبحث عرض: کمیت و کیفیت را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، مبحث عرض: کمیت و کیفیت منتقل کرد ‏
نو    ‏۱۱:۳۱  حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی: مبحث عرض: کمیت و کیفیت‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۵٬۳۵۵ [Hbaghizadeh‏؛ A-esmaili‏؛ A-esmaeili‏]
 جز   
‏۱۱:۳۱ (کنونی | قبلی) +۱۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'طباطبایی، محمد حسین' به 'طباطبایی، سید محمدحسین')
     
‏۱۱:۰۵ (کنونی | قبلی) −۳۱۰ A-esmaili بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
نو    
‏۱۱:۰۲ (کنونی | قبلی) +۵٬۶۵۳ A-esmaeili بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR96355J1.jpg | عنوان = حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی: مبحث عرض: کمیت و کیفیت | عنوان‌های دیگر = حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی: مبحث عرض: کمیت و کیفیت (شرح نهایة الحکمة: مرحله ششم) ** مبحث عرض ** نهایة الحکمة. فارسی....» ایجاد کرد)
     ‏۱۱:۲۶  پنج سفرنامه‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۲۸۰ [Hbaghizadeh‏ (۵×)]
 جز   
‏۱۱:۲۶ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'رده:سلسله های پس از اسلام' به 'رده:سلسله‌های پس از اسلام')
     
‏۱۱:۲۱ (کنونی | قبلی) +۷۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۱۶ (کنونی | قبلی) +۱۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۱۵ (کنونی | قبلی) +۴۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۱۵۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۲۵  سفرنامه بخارا (عصر محمد شاه قاجار) ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ هـ.ق تفاوتتاریخچه +۷۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۲۵  سفرنامه (ابهام‌ زدایی)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۳۲۳ [Hbaghizadeh‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۲۵ (کنونی | قبلی) +۵۳۹ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۲۳ (کنونی | قبلی) +۹۹۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۲۱ (کنونی | قبلی) +۷۹۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۲۴  سفرنامه ناصری تفاوتتاریخچه +۷۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۰۴  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Hbaghizadeh‏؛ A-esmaili‏ (۶×)]
     
‏۱۱:۰۴ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR96355J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۰۳ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR57342J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۲۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR52943J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۱۰ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR33015J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR33232J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR35050J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۰۹ A-esmaili بحث مشارکت‌ها پرونده:NUR40662J1.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۱۱:۰۳  مظلوميت شيعه در عصر عباسيان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵٬۲۲۴ [A-esmaili‏؛ A-esmaeili‏]
     
‏۱۱:۰۳ (کنونی | قبلی) −۱۱ A-esmaili بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۱:۰۲ (کنونی | قبلی) +۵٬۲۳۵ A-esmaeili بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR57342J1.jpg | عنوان = مظلوميت شيعه در عصر عباسيان | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = انصاری‌پور، صادق (نويسنده) مجمع جهانی شیعه شناسی ; محقق (برای) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = /الف8م6 239 BP | موضوع =شی...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۰۲  روضة الفصاحة تفاوتتاریخچه +۴٬۵۳۵ A-esmaeili بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR33297J1.jpg | عنوان = روضة الفصاحة | عنوان‌های دیگر = عش فی هذا الکتاب مع 54 فنا من فنون البلاغه ... | پدیدآورندگان | پدیدآوران = ثعالبی، عبدالملک بن محمد (نويسنده) سلیم، محمد ابراهیم (محقق و معلق) |زبان | زبان = عربی |...» ایجاد کرد)
     ‏۱۰:۳۷  هنر رضايت از زندگی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۷۶ [Hbaghizadeh‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۱۰:۳۶ (کنونی | قبلی) +۲۹۹ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۱۶۶ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۴  باستان‌شناسی و هنر بین‌النهرین در دوران تاریخی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۳۱ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۴ (کنونی | قبلی) +۳۶ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۲۲ (کنونی | قبلی) +۹۵ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۵  الدرس النحوي النصي في کتب إعجاز القرآن الکریم‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۰۲ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۹۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۲  الدیارات‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۱۳ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۲ (کنونی | قبلی) +۱۶۶ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۱۰ (کنونی | قبلی) +۱۴۷ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری