معارف، مجید

  از ویکی‌نور

  مجيد معارف (متولد 1332ش)، نویسنده، پژوهشگر، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، عضو کمیته تخصصی الهیات، مسئول کمیته علمی الهیات

  ولادت

  به سال 1332ش در شيراز متولد شد.

  تحصیلات

  تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در شيراز گذراند.سال‌هاى 1354 - 1352 را درخدمت مقدس سربازى سپرى كرد و چهار سال در مقطع كارشناسى در رشت اقتصاددر دانشگاه شهيد بهشتى به تحصيل پرداخت وسال‌هاى 1361 - 1358 در سازمان‌هاى دولتى اعم از آموزش وپرورش، صدا و سيما و... اشتغال داشت. آن‌گاه در مقطع كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث در دانشگاه تربيت‌مدرس ادامه تحصيل داد؛ ترجمه و نقد و تحقيق بخش نخست كتاب مقدمتان في علوم القرآن را به عنوان پايان‌نام‌دور كارشناسى ارشد ارائه كرد.سال‌هاى 1367 - 1364 به تدريس در دانشكد صدا و سيما و با دانشگاه‌هاى الزهراو تربيت معلم و شهيد چمران اهواز همكارى داشت سپس در مقطع دكترا رشت علوم قرآن و حديث در دانشگاه تربيت‌مدرس پذيرفته شد. و "پژوهشى در تاريخ حديث شيعه" را بعنوان رساله دكترى تدوين نمود. از سال 1372 تاكنون به‌فعاليت در دو عرص آموزش و پژوهش مشغول است وسمت‌هاى معاونت پژوهشى دانشكده الهيات دانشگاه تهران وسردبيرى مجل پژوهش دينى را عهده دار مى‌باشد.

  فعالیت‌های زيادى از ايشان در حوزه علوم حديث، مقالات، همكارى با بنياد دائرةالمعارف و تأليف مداخل، حوزه علوم قرآن و پژوهشهاى علمى وجود دارد.

  اساتيد

  در مقطع كارشناسى:

  - آقاى محمدحسين‌ پوركاظمى (معاون فنى و اجرائى سازمان سنجش)

  در مقطع كارشناسى ارشد و دكترا:

  1. - آيت‌الله سيد حسن سعادت مصطفوى در دروس عمومى
  2. - دكتر سيد محمدباقر حجتى در دروس علوم قرآنى
  3. - دكتر محمدباقر محقق در دروس علوم قرآنى و تفسير
  4. - دكتر محمدباقر بهبودى در دروس علوم حديث

  فعالیت‌های علمى

  الف) حوز علوم حديث

  1- تأليفات

  1. - پژوهشى در تاريخ حديث شيعه
  2. - تاريخ عمومى حديث
  3. - جوامع حديثى اهل سنت

  2- مقالات

  1. - «زرارةبن اعين»
  2. - «سير تحول علم رجال در شيعه»
  3. - «سير تحول حديث در شيعه»
  4. - «ضوابط مهم در فهم سنت نبوى»
  5. - «انطباق حديث شيعه با سنت نبوى»
  6. - «درآمدى بر تاريخ حديث شيعه»
  7. - «مقايسه‌اى بين ديدگاه‌هاى رجالى شيخ طوسى و نجاشى»
  8. - «معنا شناسى دراية الحديث در تحول زمان»
  9. - «زوايد نويسى در تاريخ حديث اهل سنت»
  10. - «ضوابط فهم حديث در لسان روايات»
  11. - «در آمدى بر تاريخ حديث اهل سنت»
  12. - «اجمال و تبيين در روايات»

  3- همكارى با بنياد دائرةالمعارف و تأليف مداخل

  1. - تابعين
  2. - تخريج
  3. - تدوين حديث در ميان اماميه
  4. - تدوين حديث در ميان اهل سنت
  5. - تبليغ آيه تحمل حديث
  6. - جامع حديثى
  7. - جرح وتعديل

  4- طرح پژوهشى

  1. - تاريخ حديث
  2. - فقه‌الحديث
  3. - مصطلح الحديث
  4. - نهج‌البلاغة

  ب) حوزعلوم قرآن

  1. تأليفات
   - درآمدى بر تاريخ قرآن
   - پرسش و پاسخ‌هايى در شناخت تاريخ علوم قرآن
   - مباحثى در تاريخ و علوم قرآن
  2. سمينارها و كنفرانس‌ها

  - شركت در كنفرانس‌هاى علمى كه از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد در محل دائمى نمايشگاه‌هاى قرآن برگزار مى‌شود.

  ج) پژوهش‌هاى علمى

  1. مقاله‌اى با عنوان «مواجه شيعه با عصر غيبت»
  2. مديريت طرحى تحت عنوان بررسى اصول و مبانى فقه‌الحديث
  3. انجام مراحل تدوين كتابى در زمين فقه‌الحديث با عنوان كتابى در فقه الحديث
  4. انجام آخرين مراحل تأليف دو مدخل از حرف جيم در دانش‌نام جهان اسلام

  منابع مقاله

  1. سايت دكتر مجيد معارف
  2. مقالات مجید معارف در پایگاه مجلات نورمگز


  وابسته‌ها