چشمه در بستر

  از ویکی‌نور
  چشمه در بستر
  چشمه در بستر
  پدیدآورانپورسیدآقایی، مسعود
  ناشرمؤسسه حضور
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1381ش
  چاپسوم
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BP 27/۲/پ۹چ۵

  چشمه در بستر، اثر سید مسعود پورسیدآقایی، تحلیلى از زمان‌شناسى حضرت زهرا(س) را ارائه می‌دهد.

  اثر حاضر که بیشترین محور توجه خویش را به شناخت مقتضیات زمان از سوى حضرت زهرا(س) معطوف کرده، با قلمى روان و نثرى بسان رمان به رشته تحریر درآمده است. این اثر شامل سه بخش مطلع، متن و شرح است. بخش شرح که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده، شامل 74 قسمت مختلف است.

  کتاب مشتمل بر سه ضمیمه مهم است که مطالب هر یک با استفاده از مدارک شیعه و اهل سنت مورد تحلیل قرار گرفته است. حور در آتش، دعا و توسل عناوین ضمیمه‌هاى کتاب هستند و هر ضمیمه خود شامل بخشهاى گوناگونى است که به عنوان مثال ضمیمه اول (حور در آتش) شامل قسمتهاى هجوم، تهدید، احراق، مضروبه، سقط و مقتوله شهیده است. فهارس کتاب دربرگیرنده فهرست مآخذ (به ترتیب حروف الفبا)، آیات، احادیث، اشعار، اعلام، قبایل و جماعات و فِرَق، اماکن و وقایع است و از این جهت یکى از غنى‌ترین کتب به شمار مى‌آید[۱].

  پانویس

  1. سروقامت، حسین، ص261

  منابع مقاله

  سروقامت، حسین، بانوی آب و آفتاب، قم، دفتر نشر معارف، چاپ یکم، 1385ش

  وابسته‌ها