حقيقة مصحف فاطمة(ع) عند الشيعة

  از ویکی‌نور
  حقیقت مصحف فاطمه عند الشیعه
  حقيقة مصحف فاطمة(ع) عند الشيعة
  پدیدآورانعاملی، اکرم برکات (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرحقیقه مصحف فاطمه(ع)
  ناشردار الصفوة
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1418 ق
  چاپ1
  موضوعقرآن - جمع و گردآوری مصحف فاطمه(س) - نقد و تفسیر
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏72‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏2‎‏ح‎‏7
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  حقيقة مصحف فاطمة(ع) عند الشيعة تألیف اكرم بركات العاملى است. كتاب پيرامون حقيقت مصحف حضرت فاطمۀ زهرا(س) و محتواى آن نوشته شده است نویسنده در حقيقت به دفاع از شيعه برخواسته و تهمتى را كه به شيعه زده شده، مبنى بر اينكه شيعه معتقد است مصحف فاطمه(س) قرآن ديگرى است و لذا شيعه داراى دو قرآن مى‌باشد، را به طرق و روشهاى مختلف جواب داده و ساحت شيعه را از آن پاک مى‌نمايد.

  وى با استناد به كتب لغت واژۀ مصحف را معنى و استعمال آن در غير از قرآن را اثبات، و نتيجه مى‌گيرند كه اطلاق لفظ مصحف بر كتاب ئفاطمه(س)غير از اطلاق لفظ مصحف بر كتاب عبدا..مسعود و غير آن مى‌باشد كه از اينها قرآن فهميده مى‌شود.و لذا مصحف فاطمه(س)قرآن نمى‌باشد

  از طرف ديگر برخى خواسته‌اند بگويند كه مصحف فاطمه(س)همان مصحف حضرت على(ع) مى‌باشد وى براى پاسخ دادن به اين نظريه و ردّ آن، به محتواى مصحف حضرت فاطمه(س)پرداخته و اثبات مى‌نمايند كه از نظر محتوا اين مصحف با مصحف حضرت على كه قرآن همراه با تفسير آن است، تفاوت دارد.

  تذكر:با توجه به ویژگی‌هاى اين كتاب، ترجمۀ آن به فارسى و در اختيار عموم قرار گرفتن جهت استفاده از آن امرى پسنديده است.

  ساختار

  كتاب داراى يك مقدمه و هفت فصل مى‌باشد كه فهرست موضوعات آن به قرار زير است:

  فصل اول:مصحف فاطمه شامل:

  معناى مصحف در کتاب‌هاى لغت/كلمۀ مصحف بعد از نزول قرآن/لفظ مصحف در قرآن/مصحف در زبان پيامبر(ص)/آيا صحابه لفظ مصحف را علم براى قرآن به كار برده‌اند/و اطلاق لفظ مصحف بر كتب نصارى

  فصل دوم:مصحف فاطمه و کتاب‌هاى ديگر آن حضرت شامل:

  کتاب‌هاى منسوب به آن حضرت/آيا روايات مصحف معتبر است/و اسانيد مصحف

  فصل سوم:مصحف فاطمه(س) و هويت آن شامل:

  كاتب مصحف/املاء كنندۀ مصحف/آيا املاء كننده جبرئيل است يا رسول‌الله(ص)/اطلاق لفظ رسول‌الله بر جبرئيل/محتواى مصحف فاطمه(س)/و حجم مصحف فاطمه(س)

  فصل چهارم:مصحف فاطمه(س) و مصاحف صحابه بين تنزيه و تحريف شامل:

  تهمت تحريف قرآن/مصاحفى كه در کتاب‌هاى اهل سنت تحريف شده‌اند/روايات تحريف نزد شيعه و اهل سنت/جايگاه علماء شيعه و اهل سنت در مسالۀ تحريف/اقوال علماء شيعه در تنزيه قرآن/و اقوال علماء اهل سنت در تنزيه قرآن

  فصل پنجم:مصحف حضرت على(ع) شامل:

  على(ع) و قرآن در خانۀ وحى/على(ع)قرآن را جمع‌آورى مى‌كند/و خصوصيتهاى مصحف حضرت على(ع)

  فصل ششم:مصحف فاطمه(س) و شبهۀ حديث ملك شامل:

  فاطمه(س) محدّثه است/ائمه(ع)محدّث هستند/امام صادق(ع) معناى محدّث را تفسير مى‌كند/محدّثون در قرآن/محدّثون در نزد اهل سنت و نزول جبرئيل بعد از وفات پيامبر(ص)

  فصل هفتم:سئوالاتى پيرامون مصحف فاطمه(س)

  1. املاء مصحف بر آن حضرت به چه مناسبت و به چه هدفى بود؟
  2. مصحف فاطمه(س)-كجاست؟
  3. آيا مصحف آن حضرت همان كتاب جفر است؟

  ويژگى‌ها

  1. در فصل دوم:پيرامون اصل مصحف حضرت فاطمه(س) و رواياتى كه نام اين مصحف در آنها ذكر شده است را از جهت سند و اعتبار مورد بررسى قرار داد.و صحيح بودن آنها را بيان مى‌نمايد
  2. در فصل سوم:مسالۀ كتابت و املاء كنندۀ مصحف فاطمه مورد بررسى قرار گرفته و مى‌گويد كه حضرت فاطمه نه كاتب مصحف بوده‌اند و نه املاء كنندۀ آن، بلكه كاتب آن حضرت على(ع) و املاء كنندۀ آن جبرئيل از طرف خدا بوده است.
  3. در همين فصل علت نسبت مصحف به آن حضرت را توضيح مى‌دهند با اينكه حضرت نه كتابت مصحف را انجام داده و نه املاء آن را
  4. در فصل اول:پس از تعريف معناى لغوى مصحف، نتيجه مى‌گيرند كه لفظ مصحف در كلام عرب مطلق كتاب مجلّه را شامل مى‌شود و اختصاص به قرآن ندارد گر چه اطلاق آن بر قرآن بدين لحاظ است كه قرآن يكى از مصاديق آن است.
  5. در فصل چهارم:براى دفاع از حريم شيعه و تهمتى كه ديگران به شيعه مى‌زنند مبنى بر اينكه شيعه معتقد است مصحف فاطمه قرآن ديگرى است، به بررسى مصاحف ديگر پرداخته و ثابت مى‌كند كه مصاحف ديگر تحريف شده، از طرف ديگر مصحف فاطمه(س) مشتمل بر قرآن نيست.
  6. در فصل هفتم سئوالهايى كه پيرامون مصحف حضرت زهرا(س) وجود دارد مبنى بر اينكه:اين مصحف الان كجاست؟چه كسى آن را املاء كرده؟و.. را جواب مى‌دهد

  نسخه شناسى

  كتاب يك جلد، متن آن عربى، داراى 270 صفحه مى‌باشد و داراى فهرست:

  الف:آيات

  ب:احاديث

  ج:اديان و مذاهب

  ه‍:اماكن

  و:اعلام و اشخاص

  ز:منابع و مآخذ

  ح:اجمالى موضوعات كتاب

  ط: تفصيلى موضوعات كتاب

  وابسته‌ها