قرآن و روانشناسی

  از ویکی‌نور
  قرآن و روانشناسی
  قرآن و روانشناسی
  پدیدآورانعرب، عباس (مترجم) نجاتی، محمد عثمان (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرالقرآن و علم النفس
  ناشرآستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى
  مکان نشرمشهد مقدس - ایران
  سال نشر1381 ش
  چاپ5
  شابک964-444-457-4
  موضوعقرآن - روان شناسی
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏103‎‏/‎‏25‎‏ ‎‏/‎‏ن‎‏3‎‏ ‎‏ق‎‏4041
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  قرآن و روانشناسی تألیف دکتر محمد عثمان نجاتی اين كتاب كوششى است در گردآورى حقايق و مفاهيم روان‌شناسى موجود در قرآن.

  نويسندۀ خود استاد روان‌شناسى است و با مكاتب مختلف روان‌شناسى معاصر، آشنايى كامل دارد مى‌كوشد ضمن تبيين انواع شخصيت در قرآن آنها را با آخرين داده‌هاى روان‌شناسى مقايسه كند.اين كار در واقع راه رشد و تكامل بررسى‌ها و تحقيقات جديد روان‌شناسى را هموار خواهد كرد، تحقيقاتى كه مى‌كوشد براى نظريات جديد مطرح شده پيرامون «شخصيت»، قوانينى اساسى وضع كند، قوانينى كه حقايق و مفاهيم آن دربارۀ انسان با حقايق و مفاهيم موجود در قرآن هماهنگى داشته باشد.

  در اين كتاب انگيزه‌هاى رفتار از ديدگاه قرآن در سه بخش فيزيولوژيك، روانى و ناخودآگاه مورد بررسى قرار گرفته است.

  انواع انفعالات انسانى اعم از ترس، خشم، محبت، شادى، اندوه و غيره و راه غلبه بر اين انفعالات از منظر قرآن، بررسى مسألۀ ادراك حسى از ديدگاه قرآن و نيز بيان تأثير انگيزه‌ها و ارزش‌ها در توجه و ادراك حسّى كه در آن ايمان مؤمنان باعث آمادگى و توجه مؤمنان به آيات قرآنى معرفى شده چنانكه شرك مشركان آنان را از اين ادراك بى‌بهره ساخته است، بررسى تفكر و انديشه و مراحل و خطاهاى آن، يادگيرى و راه‌هاى آن، علم لدنّى، شخصيت و انواع آن در قرآن و روان درمانى و روشهاى آن از ديدگاه قرآن مطالب كتاب را شكل مى‌دهند.البته هريك از اين عناوين خود شامل مطالب ريزترى مى‌شود كه نویسنده با روشى مستدل و آكادميك با استفاده از آيات قرآن و استناد به منابع معتبر به تفصيل دربارۀ آنها بحث مى‌كند.

  ساختار

  كتاب مشتمل بر سه مقدمه، يك سرآغاز و يك پيشگفتار است.مقدمه اول و دوم از آن مترجم و مقدمه سوم از آن مؤلف است كه بر چاپ دوم عربى اين اثر نگاشته شده است.

  در ادامه فصول ده‌گانه كتاب قرار دارد كه به قرار ذيل مى‌باشند: فصل اول:انگيزه‌هاى رفتار در قرآن.در اين فصل انگيزه‌ها به سه نوع: فيزيولوژيك، روانى و ناخودآگاه تقسيم شده و هركدام از اين عناوين خود داراى زيرمجموعه‌هايى مى‌باشد.

  فصل دوم:انفعال‌ها در قرآن.

  فصل سوم:ادراك حسى در قرآن، كه به بررسى حواس در قرآن، ادراك حسى خارج از چارچوب حواس، خطاى چشم و تأثير انگيزه‌ها و ارزش‌ها در توجه و ادراك حسى مى‌پردازد.

  فصل چهارم:تفكر از ديدگاه قرآن.كه به بررسى مراحل تفكر در حلّ مشكلات و نيز خطاهاى تفكر مى‌پردازد.

  فصل پنجم:يادگيرى در قرآن نام دارد كه منابع دانش، يادگيرى زبان، راه‌هاى يادگيرى در قرآن و... را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

  فصل ششم:علم لدنّى در قرآن.

  فصل هفتم:يادآورى و فراموشى در قرآن.

  فصل هشتم: سيستم مغز و اعصاب در قرآن.

  فصل نهم:شخصيت در قرآن كه به بررسى انواع شخصيت در قرآن و غيره مى‌پردازد.

  و فصل دهم:روان‌درمانى در قرآن، كه به بررسى رابطۀ ايمان و احساس امنيت، ايمان و احساس وابستگى به گروه و روش قرآن در روان‌درمانى مى‌پردازد.

  در پايان منابع و مراجعى كه نویسنده از آنها استفاده كرده آمده است.

  نسخه‌شناسى

  اين اثر نوشته دكتر محمد عثمان نجاتى استاد دانشگاه قاهره و كويت در رشتۀ روان‌شناسى است كه توسط عباس عرب به فارسى ترجمه شده و در قطع وزيرى با جلد شوميز در 420 صفحه همراه با تجديد نظر و اضافات مؤلف براى پنجمين بار در سال 1381 شمسى از سوى انتشارات بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى منتشر شده است.

  منابع مقاله

  1. بهاءالدين خرمشاهى، دانشنامه قرآن، ج 2، ص 1726
  2. مقدمه مترجم و مؤلف كتاب