القراءات في نظر المستشرقين و الملحدين

  از ویکی‌نور
  القراءات فی نظر المستشرقین و الملحدین
  القراءات في نظر المستشرقين و الملحدين
  پدیدآورانقاضی، عبدالفتاح بن عبدالغنی (نویسنده)
  ناشردارالسلام
  مکان نشرقاهره - مصر
  سال نشر1426 ق
  چاپ1
  موضوعقرآن - قرائت گلدتسیهر، ایگناتس، ۱۸۵۰ - ۱۹۲۱م. مذاهب التفسیر الاسلامي - نقد و تفسیر
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏91‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏گ‎‏8‎‏ ‎‏م‎‏40‎‏87
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  القرائات فی نظر المستشرقین و الملحدین به قلم شیخ عبدالفتاح عبدالغنى القاضى، رئیس بخش قرائات در دانشكدۀ قرآن كریم مدینه منوره و رئیس گروه تصحیح مصاحف در كشور مصر به زبان عربى نگاشته شده است.

  نویسنده در این كتاب به نقد آراء و نظریات گولدزیهر، مستشرق یهودى مجارستانى دربارۀ قرائات قرآنى پرداخته است.به اعتقاد نویسنده تمام قرائت‌هاى موجود افادۀ معناى خاصى را مى‌كند و این گوناگونى معنا خود یكى از انواع پسندیدۀ بلاغت است.وى با استناد به حدیث ابوهریرة كه در آن هریك از این قرائت‌ها، مادامى كه آیه رحمت به عذاب یا آیه عذاب به رحمت بدل نشود، مجاز شمرده شده، از قرائت‌هاى موجود دفاع مى‌كند و معتقد است از تعدد این قرائات تضاد و تناقض آنها نتیجه نمى‌شود.

  نویسنده در این كتاب متن كتاب «مذاهب التفسیر الاسلامى»گولدزیهر را فراروى خویش قرار داده و بخشهاى برگزیده‌اى از متن كتاب را به مناقشه كشیده و بر بطلان دعاوى وى اقامه برهان مى‌كند.

  عبدالفتاح اضطراب موجود در نص قرآنى را كه مورد ادعاى گولدزیهر است به چالش كشیده و مى‌نویسد:اضطراب در جایى است كه فقرات نص از جهت معنا و مراد با یكدیگر در تناقض و تضاد باشند، و حال آنكه این‌گونه از تضاد در قرآن یافت نمى‌شود بلكه برخى آیات قرآن پشتیبان و شاهد بر برخى دیگر از آیات هستند.نویسنده در بخشهاى دیگر كتاب به بررسى عوامل اختلاف قرائات از دیدگاه گلدزیهر پرداخته و این دیدگاه را مردود مى‌شمارد.

  وى معتقد است كه مصدر و منشأ تعدد قرائات، نقل است بنابراین قرائات توقیفى‌اند از این‌رو یازده دلیل بر وحیانى بودن قرائات اقامه مى‌كند.در ادامه نویسنده به بیان حقیقت دربارۀ آیاتى كه گلدزیهر بدانها در اثبات مدعاى خود استناد كرده، پرداخته و تناقض مورد ادعاى وى را نقض مى‌كند.در پایان نویسنده به تحلیل اختلاف قرائت در آیاتى مى‌پردازد كه به اعتقاد گلدزیهر عواملى چون خوف از نسبت دادن چیزى به خدا، كه ساحت قدس او از آن منزه است، و یا نسبت دادن

  امرى به رسول(ص) یا سایر شخصیت‌ها، كه شأن و مقام آنها بالاتر و والاتر از آنست، باعث اختلاف در آنها شده است.

  ساختار

  كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى از دكتر عبدالعزیز بن عبدالفتاح قارئ رئیس دانشكدۀ قرآن كریم و مباحث اسلامى دانشگاه اسلامى مدینه منوره، مقدمه‌اى از نویسنده و عناوین ذیل مى‌باشد:

  ما كتبه جولدزیهر فی القراءات.اسباب اختلاف القراءات عند جولدزیهر و الردّ علیه، الأدلة على أن مصدر القرائات النقل و لا الرسم.(در این بخش نویسنده یازده دلیل بر مدعاى خویش اقامه مى‌كند.)، بیان الحق فی الآیات التى استشهد بها جولدزیهر، نقض زعم جولدزیهر وجود تناقض فی القرائات، تحلیل القرائات، كلمة ختامیة، و نهایتا فهرست مطالب كتاب.

  نسخه‌شناسى

  كتاب به قلم شیخ عبدالفتاح عبدالغنى القاضی نوشته و در قطع جیبى با جلد شومیز در 174 صفحه براى بار نخست در سال 1426 ه‍-2005‌م توسط انتشارات «دارالسلام» قاهره منتشر شده است.