ترجمه قرآن (سراج)

  از ویکی‌نور
  ترجمه قرآن (سراج)
  ترجمه قرآن (سراج)
  پدیدآورانسراج، رضا (نویسنده)
  ناشرسازمان چاپ دانشگاه
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1390 ق
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ترجمه قرآن (سراج) اين ترجمه به قلم رضا سراج و به‌صورت انفرادى انجام گرفته و ويژگى‌هاى فراوانى دارد، به شرح زير:

  1. ادات تأكيد، مانند «إن» و ادات حصر، مانند «إنما» در ترجمه لحاظ شده‌اند.مانند آيه 11 بقره: «قالوا إنما نحن مصلحون»، كه در ترجمه آن آمده: «گويند ما فقط اصلاح‌كننده‌ايم». يا مانند آيه 30 مريم: «قال إنیعبدالله آتانیالكتاب و جعلنینبيا»، كه در ترجمه آن آمده: «عيسى (به آن گروه) گفت بى‌گمان من بنده خدايم».
  2. سعى شده است كه كليه كلمات آيات ترجمه شوند؛ حتى مواردى همچون مفعول مطلق‌ها؛ مانند آيه 12 سوره اسراء: «و كل شيء فصلناه تفصيلا»، كه در ترجمه آن آمده: «و هر چيزى بيانش را كرديم، بيان كردنى». يا مانند ترجمه آيه 97 سوره طه: «پس پراكنده سازیم آن را در دريا، پراكنده ساختنى».
  3. مترجم تلاش نموده به‌گونه‌اى ترجمه كند كه جملات ترجمه با جملات آيات تطبيق نموده و هيچ‌گونه حذفى صورت نگيرد؛ حتى در مواردى كه كلمات آيات به‌صورت‌هاى مختلف، همچون اسم فاعل، اسم مفعول و يا فعل به كار رفته‌اند، در ترجمه به همان شكل بيان شده است؛ مثلاًدر ترجمه آيه اول سوره انبياء درباره كلمه «معرضون» آمده: «نزدیک شد مردمان را وقت محاسبه اعمالشان، درحالى‌كه ايشان در بى‌خبرى اعراض‌كننده‌اند».

  اشكالات

  1. ترجمه برخى از كلمات صحيح نيست؛ مانند ترجمه واژه «أماني» در آيه 78 بقره، به دروغ؛ درصورتى‌كه همين كلمه در سوره حديد، آيه 14، به معناى آرزوها آمده است.
  2. ترجمه، توضيحات اضافى، زياد دارد و چه‌بسا برخى از موارد، توضيحات از متن ترجمه جدا نشده است.
  3. ترجمه از سلاست و روانى مناسب برخوردار نمى‌باشد؛ مثلاًدر ترجمه آيه 1 سوره آل عمران: «إن الله لا يخلف الميعاد»، آمده: «به‌راستى خدا خلاف نمى‌كند وعده را».