القول السديد في علم التجويد برواية حفص عن عاصم

  از ویکی‌نور
  القول السدید في علم التجوید بروایة حفص عن عاصم
  القول السديد في علم التجويد برواية حفص عن عاصم
  پدیدآورانلقم، علی علی (مقدمه‌نويس)

  عاصم بن بهدله (نویسنده)

  حفص بن سلیمان (نویسنده)

  ابوالوفا، علی الله بن علی (نویسنده)
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] -
  چاپ3
  موضوعقرآن - تجوید - راهنمای آموزشی قرآن - قرائت - راهنمای آموزشی
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏79‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ق‎‏9
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  القول السديد في علم التجويد نوشته علی‌الله بن على ابوالوفا مى‌باشد اين كتاب چنانكه از نامش پيداست در موضوع علم تجويد، كه مؤلف آنرا از برترين علوم مى‌داند، نگاشته شده است.تجويد به معناى صحيح خواندن قرآن كريم و خوب ادا كردن حروف و شناختن وقف‌هاى آنست.در اين كتاب نيز چون ساير كتب نگاشته شده در اين موضوع مباحثى چون تعريف لغوى و اصطلاحى تجويد، موضوع علم تجويد،ثمره، واضع، فضيلت علم تجويد و غيره، احكام نون ساكنه ونوين، ادغام، اظهار، مد و قصر، مخارج و صفات حروف، تفخيم و ترقيق، وقف و غيره مورد بررسى قرار گرفته است. در مقدمه كتاب نگارنده اشاره‌اى هم به فضائل قرآن كريم از ديدگاه سنت نبوى، آداب تلاوت قرآن و شنيدن آن، مسّ قرآن توسط جنب و حائض و حكم قرائت قرآن توسط شخص حائض و نفساء نموده است. نگارنده در ابتداى هر مبحث عناصر اساسى بحث را فهرست نموده و سپس به توضيح و تبيين تك تك آنها مى‌پردازد و در پایان به طرح سؤالاتى مرتبط با آن مبحث، به غرض خودآزمايى خواننده، مى‌پردازد.

  ساختار

  كتاب دربر گيرنده مقدمه‌اى در فضايل قرآن، آداب تلاوت و سماع آن و غيره مى‌باشد.مطالب كتاب در 9 فصل تنظيم شده است:

  فصل اول به بيان مبادى علم تجويد، اركان و مراتب قرائت، لحن و انواع آن، استعاذه، بسمله و حكم بسمله بين دو سورة مى‌پردازد.

  فصل دوم:احكام نون ساكنه و تنوين كه به مباحثى چون اظهار حلقى، ادغام،إقلاب و اخفاء مى‌پردازد.

  فصل سوم به بيان احكام ميم ساكن، ادغام، اظهار، نون و ميم مشدّدة و غيره مى‌پردازد.

  فصل چهارم: مد و قصر، به بيان اقسام مد، وقف و غيره اختصاص يافته است.

  فصل پنجم: مخارج حروف، اقسام حروف و مخارج آنها و القاب حروف را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

  فصل ششم:صفات حروف، صفات همس و جهر، شدت و رخاوت، استعلاء و استفال، اطباق و انفتاح،إذلاق و إصمات، صفير و قلقلة، لين و انحراف، تكرير و تغشى و استطالة، خفاء، اقسام صفات و... را مورد بحث قرار مى‌دهد.

  فصل هفتم به بيان تعريف و حكم متماثلون، متقاربان، متجانسان، متباعدان، تفخيم و ترقيق و غيره مى‌پردازد.

  فصل هشتم:همزه وصل، همزه قطع، حذف و اثبات برخى حروف و غيره را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

  و فصل نهم به تعريف مقطوع و موصول و انواع اين دو، احكام قصر مدّ، سجدۀ تلاوت و در پایان فهرستى از منابع مورد مراجعه مؤلف، مى‌پردازد.

  ويژگى

  دامنۀ گسترده قضايا و مسائلى كه در كتاب مطرح شده و نيز زيادى شاهد مثال‌ها كه در هر موضوع فراهم آمده يكى از ويژگى‌هاى اين اثر به شمار مى‌رود. رعايت اختصار در بيان مطالب مربوط به موضوع به نحوى كه وافي به مقصود باشد را مى‌توان يكى ديگر از ويژگى‌هاى كتاب دانست.همچنين نگارش كتاب به شيوه‌اى كلاسيك و آموزشى و طرح سؤالاتى در پایان هرفصل، به جهت خودآزمايى خواننده، ديگر ويژگى اين كتاب مى‌باشد.

  نسخه‌شناسى

  اين كتاب به قلم على اللّه بن علي ابوالوفا نگاشته شده و دكتر على على على لقم بر آن مقدمه‌اى مرقوم داشته است.كتاب در قطع وزيرى با جلد شوميز در 276 صفحه توسط انتشارات دار الوفاء براى سومين بار در سال 1424 هجرى به طبع رسيده است.

  منابع مقاله

  متن كتاب


  وابسته‌ها