گلی از بوستان خدا

  از ویکی‌نور
  گلی از بوستان خدا
  گلی از بوستان خدا
  پدیدآورانحجتی، مهدی (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرترجمه‌ای گویا از قرآن کریم گلی از بوستان خدا ترجمه‌ای روان از قرآن کریم
  ناشربخشايش
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1384 ش
  چاپ6
  شابک964-8696-18-7
  موضوعقرآن - ترجمه‌ها
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏59‎‏/‎‏66‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏3
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  گلی از بوستان خدا ترجمه مصحف شريف قرآن است که توسط آقاى سيد مهدى حجتى به زبان فارسى ترجمه شده است.وى در اين ترجمه تلاش نمود كه آيات مختلف را دسته‌بندى نموده براى هر قسمتى عنوانى را انتخاب و ترجمۀ آيات را در ذيل آنها بياورد روشى كه در اين ترجمه انتخاب شده از نوع ترجمۀ آزاد است كه با توجه به اينكه هدف اصلى مترجم، ارائه يك ترجمۀ سليس و روان و قابل فهم براى عموم مردم است اين روش تا حدودى توانسته است او را در اين هدف يارى نمايد و لذا در برخى از موارد با جابجا كردن جملات و يا كلمات، متن ترجمه را ساده و روان نموده است و از طرف ديگر با پيوسته آوردن جملات و ارائه آنها به صورت يك قطعه (پاراگراف)، مرتبط بودن آيات مورد بحث را به مخاطب خود القا نموده است.

  ويژگى‌ها

  1. مهمترين ويژگى اين ترجمه آن است كه مطالب هر سوره عنوان بندى شده و هر چند آيه كه دربارۀ يك موضوع بحث مى‌كند تحت يك عنوان ذكر شده است مثلاًدر توضيح آيات 17 تا 19 سورۀ مائده: لقد كفر الذين... اين عنوان وجود دارد: «اعتقاد به خدا بودن مسيح كفر است».
  2. در ترجمه، توضيحات اضافى كمتر يافت مى‌شود. مترجم سعى نموده كه با استفاده از جملات ساده و روان، متن ترجمه به گونه‌اى بياورد كه نيازمند به توضيحات كمتر باشد.
  3. مترجم سعى كرده است كه كليۀ افعال به صورت صحيح ترجمه كند در اين ميان كمتر فعلى وجود دارد كه ترجمۀ آنها صحيح نباشد.

  اشكالات

  1. اشكال مهم اين ترجمه آن است كه ترجمه برخى از آيات با آيات ديگر مخلوط شده به اين معنا كه متن آيه در صفحۀ قبل و ترجمه در صفحۀ بعد آمده مانند آيۀ 13 سورۀ مائده: «فاعف عنهم و اصفح ان الله يحب المحسنين» كه ترجمۀ آن در صفحۀ بعد آمده: اى پيامبر از آنها درگذر و صرف نظر كن كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد. با اينكه امكان درج اين جملات در ذيل ترجمۀ آيۀ 12 (همان صفحه‌اى كه متن آيات وجود دارد) وجود داشته است.
  2. متن ترجمه، شماره آيات مستقل ندارد و فقط بعد از پايان هر قسمت ابتدا و انتهاى آيه ذكر شده مثلاً(9-الى 12) و لذا تشخيص ترجمه هر آيه، قدرى مشكل مى‌باشد.
  3. گر چه اين ترجمه از نوع ترجمۀ آزاد مى‌باشد كه مترجم مى‌تواند جملات را بنابر ضرورت جابجا نمايد، و يا مطالبى را اضافه نمايد، اما مطالب اضافى در اين ترجمه از متن اصلى جدا نشده است مانند آيۀ 39 مريم: و انذرهم يوم الحسرة... كه در ترجمه آمده: اى پيامبر، آنها را از روز حسرت و پشيمانى كه همان روز قيامت است بترسان. در صورتی که كلمۀ «اى پيامبر» جزء متن آيه نيست و بايد از متن اصلى ترجمه جدا شود. و يا آيۀ 51 از همين سوره، و يا مانند توضيحاتى كه بدنبال ترجمۀ آيۀ 17 بقره آمده است.
  4. ترجمه از دقت كافى برخوردار نيست و برخى از كلمات ترجمه نشده است مانند آيۀ 5 سورۀ آل عمران: «انّ الله لا يخفى عليه شى فى الارض و لا فى السماء» كه در ترجمه آمده: و هيچ چيز در آسمان و زمين مخفى نمى‌ماند: در اين ترجمه كلمات: انّ، الله، عليه، ترجمه نشده، كه ترجمۀ صحيح چنين است: به راستى هيچ چيز در زمين و آسمان بر خداوند پوشيده نيست.
  5. حروف مقطعه، در متن ترجمه ذكر نشده است.