الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات

  از ویکی‌نور
  الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات
  الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات
  پدیدآورانشافعی حفیان، احمد محمود عبدالسمیع (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرالقراءات العشر المتواتره اصولا و فرشا
  ناشردار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1423 ‌‎ق یا 2002 م
  چاپ1
  موضوعقرآن - قرائت - پرسشها و پاسخها
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏76‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏2‎‏الف‎‏3
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات تألیف احمد محمود عبدالسميع الشافعى الحفيان كتاب پيرامون مسالۀ قرائت‌ها و علم تجويد قرآن مجيد نوشته شده كه در آن موضوعات مربوط به علم تجويد بصورت سؤال و جواب، تشريح شده است.مؤلف در اين كتاب موضوعات را در قالب 229 سئوال مطرح نموده است.

  وى علت انتخاب اين روش برای ارائه مطالب را، بهتر فهميدن مطالب از یک طرف و چگونه سئوال نمودن قرآن پژوهان (و دانشجويان) را از طرف ديگر مى‌داند و معتقد است كه اين روش بايد در مراكز علمى و آموزشى و در تمام سطوح بكار گرفته شود.

  از مجموعۀ سئوالات(229)-تعداد 94 سئوال آنرا به مباحث مقدماتى علم تجويد و بقيۀ آنرا پيرامون اصطلاحات علم تجويد قرار داده است.

  تذكر: مطالب اين كتاب با كتاب ديگرى از همين مؤلف به نام «اشهر المصطلحات في فنّ الاداء و علم القراءات» تقريبا یکسان و چه بسا اكثر موضوعات آن شبيه و مانند همان مى‌باشد

  ساختار

  كتاب داراى یک مقدمه و يازده باب است كه در آن 229 سؤال پيرامون علم قرائت جمع‌آورى شده است.فهرست سئوالهاى مقدماتى كه شامل:(94 سئوال) مى‌باشد، فهرست به قرار زير است:

  الاصول و الفرش/استعاذة/بسملة/وقف بر جمع مذكر سالم/ادغام كبير و موانع آن/ياءات اضافه/ياءات زائد/و موانع امالة و تقليل. فهرست مطالب ابواب آن به شرح زير است:

  وقف و ابتداء، اظهار و ادغام، ذكر حروفى كه مخارج آنها نزدیک است، قرائت به تنهایى و قرائت جمع، مدّ و قصر، جمع دو همزه در یک كلمه، نقل حركت همزه به ساكن ما قبل آن، اقسام حرف «لام»، احكام نون ساكن و تنوين، صفات و مخارج حروف و سئوالهاى مربوط به فرش حروف.

  ويژگى‌ها

  1. مطالب را بصورت سئوال و جواب ارائه نموده‌اند.
  2. در پایان هر بحث عنوان «فائدة» وجود دارد كه خلاصه‌اى از بحث و نتايجى را كه بدنبال داشته بيان مى‌كند.
  3. در باب مقدماتى:سئوال 22-روش هر كدام از قرّاء در قرائت بعضى از حروف بيان شده است
  4. در باب «ياءات اضافه»، مواردى را كه حرف «ى» اضافه شده و در قرآن به كار رفته به ترتيب سوره‌ها با آمار طبق یک جدول ارائه نموده است.
  5. در بخش پایانى كتاب از سئوال 156 تا سئوال 229-پيرامون برخى از كلمات موجود در سوره‌ها سئوال شده كه نحوۀ قرائت آن توسط هر كدام از قاريان شرح داده شده است.