المادة و الطاقة

  از ویکی‌نور
  المادة و الطاقة
  المادة و الطاقة
  پدیدآورانعبیدی، خالد فایق (نویسنده)
  ناشردار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1426 ق یا 2005 م
  چاپ1
  موضوعقرآن - اعجاز قرآن و علوم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏103‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏2‎‏س‎‏8‎‏ ‎‏2‎.‎‏ش
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المادة و الطاقة عنوان دومين جلد از مجموعۀ خواندنىومضات اعجازية من القرآن و السنة النبوية نوشته مهندس خالد فائق العبيدى است كه به زبان عربى نگاشته شده و به بررسى اعجاز قرآن كريم در زمينه ماده و انرژى مى‌پردازد.نویسنده ابتدا به تعريف و توضيح اصطلاحات علمى موجود در كتاب پرداخته و سپس پيشى گرفتن قرآن نسبت به اين موضوعات را يادآور مى‌شود.


  ساختار

  كتاب داراى يك مقدمه و دو فصل مى‌باشد:

  الفصل الاول:المادة و الطاقة كه به تعريف اصطلاحات علمى: ماده و انرژى، اضداد و نظائر و غيره مى‌پردازد.

  الفصل الثاني:هندسة الذرة في القرآن الكريم كه موضوعاتى چون:

  ذكر حالات الطاقة و المادة تصريحا و تلميحا في القرآن الكريم، الذرة و نواتها في القرآن الكريم و وجه الاعجاز را دربرمى‌گيرد.

  در ادامه ساير آثار نویسنده معرفى و فهرست مطالب كتاب نيز آمده است.


  گزارش محتوا

  اصطلاحاتى چون: ماده، انرژى، مولكول، انرژى هسته‌اى، قوه جاذبه، نوترون، پروتون، الكترون و نقش الكترون‌ها در برق و نور و ساختار مولكولى و... از جمله امورى است كه در فصل اول اين كتاب بدانها پرداخته شده است.

  در فصل دوم «هندسۀ مولكول» از منظر قرآن كريم مطرح و اعجاز قرآن در اين زمينه بيان شده است.حالات مختلف ماده و انرژى كه تصريحا يا تلميحا در قرآن بيان شده در اين فصل مورد بررسى واقع مى‌شود.بيان قانون زوجيّت، خبر از وجود ذرات در تمام جهان (از آسمان اول تا آخرين آسمان)، اجزاء مولكول، تحول ماده به انرژى و بالعكس، قوه جاذبه، امكان شنيدن صداى ذرات و...از جمله وجوه اعجاز قرآن كريم است كه در اين فصل بدان پرداخته شده است.

  نسخه‌شناسى

  كتاب به قلم دكتر مهندس خالد فائق العبيدى نگاشته شده و در قطع وزيرى با جلد شوميز در 102 صفحه اولین‌بار در سال 1426 ق-2005‌م از سوی «دار الكتب العلمية» بيروت منتشر شده است.