نبوت (مطهری)

  از ویکی‌نور
  نبوت(مطهری، مرتضی)
  نبوت (مطهری)
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  نبوت، اثر شهید مرتضی مطهری (1298-1358ش)، کتابی است در موضوع نبوت و جایگاه آن به‌عنوان یکی از اصول دین.

  اثر حاضر، مجموعه‌ای است مشتمل بر چهارده جلسه بحث و انتفاد انجمن اسلامی پزشکان که در سال 1348ش، ایراد شده است. سبک بحث در این کتاب، یک سبک ابتکاری است و در یک قالب خاص، مثلا قالب متکلمین یا فلاسفه جای نمی‌گیرد، بلکه استاد با توجه به احاطه خود بر نظرات متکلمین و فلاسفه در این باب و با توجه به برخی علوم انسانی جدید مانند روان‌شناسی و با عنایت به شبهاتی که در این باب هست، یک طریق مخصوص را طی کرده‌اند و البته سؤالاتی که در پایان جلسات مطرح شده، در تعیین خط سیر کتاب، مؤثر بوده است[۱].

  مطالب کتاب، در چهار بخش «راه‌های اثبات نبوت»، «وحی»، «معجزه» و «اعجاز قرآن» دسته‌بندی شده و درباره ماهیت «وحی» و «معجزه» که معمولا کمتر بحث می‌شود، به‌تفصیل سخن به میان آمده است[۲].

  در بخش نخست، به بررسی راه‌های اثبات نبوت، پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا مفهوم نبی و رسول مورد بحث قرار گرفته و سپس ضمن اشاره به نیاز به رسالت و وحی، به بحث پیرامون سبک کلامی و فلسفی در اثبات نبوت پرداخته شده است. در پایان نیز نظر مهندس بازرگان پیرامون این موضوع نقد شده است[۳].

  در بخش دوم، به مسئله «وحی» پرداخته شده است. در این بخش، به‌منظور بررسی موارد استعمال وحی در قرآن، ابتدا نظر اقبال درباره وحی مورد بحث قرار گرفته و به تشریح مشخصات وحی انبیا، شامل: درونی بودن، معلم داشتن، استشعار و ادراک واسطه وحی، پرداخته شده و فرضیه حکمای اسلام درباره موضوع وحی، بررسی شده است[۴].

  بخش سوم، به موضوع معجزه اختصاص یافته است. در این بخش، پس از تعریف واژه معجزه و بررسی نظریات مطرح در باب معجزه از جمله نظریه تأویل و اشاعره، آیاتی که پیروان هر نظریه به آن استدلال کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نقد نظریه اشاعره، حکومت یک قانون بر قانون دیگر و فعل مستقیم خدا بودن معجزه یا فعل پیامبر بودن آن به اذن خدا، از جمله مباحث این بخش از کتاب است[۵].

  در آخرین بخش کتاب، به موضوع اعجاز قرآن، پرداخته شده است[۶].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص7
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: متن کتاب، ص9-63
  4. ر.ک: همان، ص69-91
  5. ر.ک: همان، ص95-195
  6. ر.ک: همان، ص199-289

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها