نظری به نظام اقتصادی اسلام

  از ویکی‌نور
  نظری به نظام اقتصادی اسلام
  نظری به نظام اقتصادی اسلام
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  نظری به نظام اقتصادی اسلام، اثر شهید مرتضی مطهری (1298-1358ش)، مجموعه مباحثی است پیرامون نظام اقتصادی در اسلام.

  اثر حاضر، یادداشت‌هایی است از شهید مطهری که پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده و مشتمل است بر یک دیباچه و هشت بخش. دیباچه از دو قسمت تشکیل شده است:

  1. مقاله «نظری به اقتصاد اسلامی»: در این مقاله، به بیان این موضوع پرداخته شده است که کسانی که می‌پندارند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمرو خاص دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی به یک شیء به‌خصوص تعلق دارد، انکار می‌کنند که کسی مسئله‌ای به نام «اقتصاد اسلامی» طرح کند؛ زیرا به عقیده آنها، هریک از اسلام و اقتصاد، یک مسئله جداگانه است[۱].
  2. بحثی درباره «اقتصاد سالم»: در این بحث، یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت دانسته شده است[۲].

  بخش اول کتاب، در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است. اقتصاد چیست، روابط اقتصادی فرع بر روابط اجتماعی است، تولید، اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‌ای، مبادله، پول، ارزش، علم اقتصاد، ثروت یا مال، فرق مال و ملک و عوامل تولید ثروت، از جمله مفاهیم تعریف‌شده در این بخش می‌باشد[۳].

  در بخش دوم، درباره «مالکیت از نظر فلسفی» سخن رفته است. در این بخش، ابتدا به اصل مالکیت در غریزه بشر و حیوان و مالکیت در مواد عمومی و محصولات طبیعت اشاره شده و سپس، به مباحثی چون حق عمومی در اموال شخصی، حق اجتماع بر انسان و کار او و حق الهی، پرداخته شده است[۴].

  بخش‌های سوم و چهارم را بحث درباره «ارزش» و «ارزش اضافی» تشکیل داده است. در بخش پنجم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ششم را «رساله اقتصادی» تشکیل داده که مشتمل بر سه رساله است: «مالکیت زمین از نظر اسلام - انفال»، «مسئله ارث» و «سوسالیسم». بخش هفتم و هشتم، مشتمل بر دو یادداشت است: «یادداشت اسلام و اقتصاد» و «یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام» که خلاصه و کلاسه فشرده‌ای است از مطالب کتاب[۵].

  استاد در حاشیه نسخه دست‌نویس خود، عناوین و خلاصه‌هایی از مطالب متن را نگاشته‌اند. این عناوین و خلاصه‌ها، فهرست مشروح کتاب قرار گرفته است[۶].

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص13
  2. ر.ک: همان، ص18
  3. ر.ک: همان، ص25-45
  4. ر.ک: همان، ص47-57
  5. ر.ک: مقدمه، ص18
  6. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها