مسئله حجاب

  از ویکی‌نور
  مساله حجاب
  مسئله حجاب
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشرسده13
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  مسئله حجاب، نوشته مرتضی مطهری(1358-1298ش) است که از مجموعه سخنرانی‌های او دربارۀ حجاب در انجمن اسلامی پزشکان تهران فراهم‌آمده است. نویسنده مسأله حجاب را به شیوۀ پرسش-پاسخ واکاوی کرده است.

  مطهری این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: آیا پوشش ویژۀ دین اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمانان به غیر آنان سرایت کرده یا در میان ملت‌های دیگر پیش از اسلام نیز وجود داشته است؟ اساساً علت پوشش چیست و چه موجبی سبب شده است که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟ فلسفۀ پوشش از نظر اسلام چیست و حدود پوشش اسلامی کدام است؟ آیا اسلام طرفدار پرده‌نشینی زن است؟ تفاوت عشق و هوس چیست؟ آیا در اسلام مسأله‌ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه و آیا اسلام طرفدار جدا‌بودن مجامع زنان و مردان است؟[۱]

  مطهری مسأله حجاب را در پنج بخش بررسی کرده است؛ او در آغاز، نشان می‌دهد که مسأله پوشش زن از ویژگی‌های اسلام نیست و میان ملت‌های دیگر نیز وجود داشته است. سپس به عده‌ای که طرفدار بی‌‌حجابی زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه در جامعه هستند، پاسخ می‌دهد.[۲]‏او باور کسانی را که معتقدند زنان باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‌نشینی زن عقیده دارند، نقد کرده و می‌گوید: نظر اسلام، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است.[۳]‏مطهری فلسفۀ پوشش در اسلام را از ابعاد و جنبه‌های گوناگون می‌کاود.[۴]‏سپس، به ایراد و اشکال‌های کسانی که با اصل حجاب و پوشش می‌ستیزند، پاسخ‌ می‌دهد.[۵]‏او در بخش پایانی کتاب، اصل حجاب و مرزهای آن را با روی‌کرد قرآنی، روایی و با توجه به سیرۀ مسلمانان بگستردگی بررسی می‌کند.[۶]

  مطهری از منابع اهل سنت مانند کشاف زمخشری، سنن ابو داود و جامع ترمذی نیز بهره‌گرفته است[۷]‏و به منابع غربی به آثار ویل دورانت استناد می‌کند و به نقد کسانی همچون زیگموند فروید و برتراند راسل می‌پردازد.[۸]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص16-15
  2. ر.ک: متن کتاب، ص31-19
  3. ر.ک: همان، ص70-31
  4. ر.ک: همان، ص90-71
  5. ر.ک: همان، ص114-91
  6. ر.ک: همان، ص238-115
  7. ر.ک: همان، ص133و134و137و197
  8. ر.ک: همان، ص19و23و34و54

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب


  وابسته‌ها