زندگی جاوید حیات اخروی

  از ویکی‌نور
  زندگی جاوید حیات اخروی
  زندگی جاوید حیات اخروی
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  زندگی جاوید یا حیات اخروی، اثر شهید مرتضی مطهری (1298-1358ش)، جلد ششم کتاب «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی» و کتابی است پیرامون قیامت و حیات پس از زندگی دنیوی.

  کتاب «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی»، آخرین اثر قلمی شهید مطهری بوده و شامل شش مجلد می‌باشد که در واقع، یک دوره اصول عقاید اسلامی است و مطالعه آن، برای عارف و عامی، سودمند و فرح‌زاست. این کتاب در اصل هفت مجلد بوده که استاد فرصت نگارش جلد آخر آن، یعنی «امامت و رهبری» را پیدا نکردند. مجلدات این مجموعه، عبارتند از: «انسان و ایمان»، «جهان‌بینی توحیدی»، «وحی و نبوت»، «انسان در قرآن»، «جامعه و تاریخ» و «زندگی جاوید یا حیات اخروی». این مجموعه برای همه اقشار، به‌ویژه دانشجویان و طلاب علوم دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و شیوای آن نیز به جاذبه این کتاب افزوده است؛ همچنان‌که استحکام و اتقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام‌شناس مسلم به رشته تحریر درآمده است، از امتیازات این کتاب است[۱].

  اثر حاضر، جلد ششم این مجموعه است که در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، معاد از ارکان جهان‌بینی اسلامی دانسته شده است. تعبیرات مختلف قرآن از معاد، منبع و منشأ ایمان به حیات اخروی و راه‌های گوناگون ایمان به زندگی جاوید مانند راه شناخت خدا، راه شناخت جهان و راه شناخت روح و نفس انسان، از جمله مطالب این بخش می‌باشد[۲].

  مرگ چیست و آیا مرگ، نیستی و نابودی است یا تحول و تطور و انتقال از جایی به جایی و از جهانی به جهان دیگر؟ این پرسشی است که همواره برای بشر مطرح بوده و هرکسی مایل است پاسخ آن را بیاید و به پاسخی که داده شده، ایمان و اعتقاد پیدا کند. ازاین‌رو در بخش دوم، از ماهیت مرگ، سخن به میان آمده است[۳].

  در بخش سوم، با عنوان «زندگی پس از مرگ»، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا انسان پس از مرگ، یکباره وارد عالم قیامت می‌شود یا در فاصله مرگ و قیامت، عالم دیگری نیز وجود دارد[۴]. در آخرین بخش، استدلال‌های قرآن پیرامون قیامت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۵].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5-6
  2. ر.ک: متن کتاب، ص7-10
  3. ر.ک: همان، ص13
  4. ر.ک: همان، ص25
  5. ر.ک: همان، ص47

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها