جامعه و تاریخ

  از ویکی‌نور
  جامعه و تاریخ
  جامعه و تاریخ
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  جامعه و تاریخ، اثر آیت‌الله مرتضی مطهری (1298-1358ش)، جلد پنجم از کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی است. نویسنده از این جهت به مسائل مربوط به جامعه و تاریخ پرداخته است که در شناخت ایدئولوژی اسلام ضرورت دارد.

  کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی که شامل شش مجلد می‌باشد آخرین اثر قلمی شهید مطهری است. مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، نظام هماهنگ تفکر اسلامی را به مطالعه‌کننده ارائه می‌دهد و قوت فکر اسلامی را در قیاس با مکاتب بشری آشکار می‌سازد. جامعه و تاریخ که جلد پنجم این مجموعه است، از نظر علامت‌گذاری و غیره بازبینی و از نو حروف‌چینی و با طرح جدید منتشر شده است[۱]‏.

  کتاب حاضر در موضوع خود خصوصاً از نظر اثبات بی‌پایگی ماتریالیسم تاریخی و نشان دادن لغزش‌های روشنفکران مسلمان در تحلیل حرکت تاریخ و عوامل محرک تاریخ، کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر است. متأسفانه هنوز هم از سوی برخی افراد و گروه‌های مسلمان، تحلیل مادی تاریخ و یگانه عامل محرک تاریخ را اقتصاد و جنگ محرومین و برخورداران دانستن و نادیده ‌گرفتن ایمان‌ها و عقیده‌ها مشاهده می‌شود. نکته درخور توجه این است که شهید آیت‌الله مطهری در این کتاب ارزشمند، فروپاشی نظام‌های کمونیستی را پیش‌بینی نموده است و دیدیم که چنین شد؛ همچنان‌که بر این عقیده است که نظام‌های سرمایه‌داری نیز سرنگون خواهند شد[۲]‏.

  در پیشگفتار، ضرورت بحث، این‌گونه مطرح شده است: «نوع شناخت یک مکتب از جامعه و از تاریخ و طرز برداشت آن از این دو، نقش تعیین‌کننده در ایدئولوژی آن مکتب دارد؛ ازاین‌رو ضرورت دارد در متن جهان‌بینی اسلامی طرز نگرش اسلام به جامعه و به تاریخ روشن گردد»[۳]‏.

  نویسنده، معقتد است جامعه‌ها، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به‌سوی یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت امر در یکدیگر ادغام شدن سیر می‌کنند و آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی تکامل‌یافته است که در آن همه ارزش‌های امکانی انسانیت به فعلیت می‌رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خود و بالاخره به انسانیت اصیل خود خواهد رسید[۴]‏.

  تعریف‌های گوناگون تاریخ، اعتبار و بی‌اعتباری تاریخ نقلی، اسلام و مادیت تاریخ و نقش شخصیت در تاریخ، از جمله مطالبی است که در ادامه مباحث کتاب، مورد بحث قرار گرفته است.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه چاپ هجدهم، ص9
  2. ر.ک: همان، ص10
  3. ر.ک: پیشگفتار، ص13
  4. ر.ک: متن کتاب، ص53

  منابع مقاله

  مقدمه، پیشگفتار و متن کتاب.


  وابسته‌ها