سیره نبوی «منطق عملی»

  از ویکی‌نور
  سیره نبوی «منطق عملی»
  سیره نبوی «منطق عملی»
  پدیدآوراندلشاد تهرانی، مصطفی (نویسنده)
  ناشردريا
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1383 ش
  چاپ1
  موضوعمحمد(ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق. - سرگذشت‌نامه
  زبانفارسی
  تعداد جلد4
  کد کنگره
  ‏‎‏BP‎‏ ‎‏22‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏د‎‏8‎‏س‎‏9
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  سيرۀ نبوى، منطق عملى، تألیف مصطفی دلشاد تهرانی، كتابى است در سیره فردی، مدیریتی، خانوادگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پیامبر گرامی اسلام(ص)، ضرورت پرداختن به سیره نبوی به عنوان الگوی انسان کامل و آشنا شدن هر مسلمانی به آن، براى استوار گردانيدن حصارهاى اعتقادى و چنگ زدن به اصول برهانى، مى‌پردازد. آن چه تحت عنوان سيرۀ نبوى (منطق عملى) تدوين شده است با انگيزۀ پرداختنى دوباره به كتاب و سنّت و مرورى در اصول برخاسته از سيرۀ نبىّ اكرم بوده است.

  در بخش «سيرۀ فردى» با اشاره به ضرورت بحث در سيره، به بحث دربارۀ واژۀ «سيره» و پيشينۀ كاربرد اصطلاحى اين واژه و سيرۀ ثابت يا متغيّر و... پرداخته و از آن پس به بررسى سيرۀ فردى پيامبر اكرم(ص) در موضوعات ذيل مى‌پردازد:

  اصل حفظ حدود اللّه، اصل کیفیت استخدام وسيله، اصل اعتدال، اصل زهد، اصل ساده زيستى، اصل تفكّر و تدبّر، اصل حرّيت، اصل استقلال، اصل عزّت، اصل عدم تكلّف، اصل نظم و انضباط و اصل صبر و استقامت.

  دفتر دوم: سيرۀ اجتماعی در اين دفتر به اصول سيرۀ اجتماعى پرداخته شده كه اسلام اساس آئين خود را بر پايۀ اجتماع قرار داده است و التزام به منطق عملى پيام‌آور آن، ضامن كرامت و عزت مردمان، رهايى و سيادت مستضعفان، زوال و شكست مستكبران و سلامت و عدالت براى همگان است. اصولى كه در اين دفتر مورد بررسى قرار مى‌گيرند بدين شرح است: اصل رفق و مدارا، اصل تكريم، اصل عدم مداهنه، اصل عدم استرحام، اصل عدم انظلام، اصل عدالت اجتماعى، اصل شورا، اصل اهتمام براى مستضعفان، اصل مقابله با مستكبران، اصل مساوات، اصل أخوّت و اصل تعاون، تكافل و مساوات.

  دفتر سوم: سيرۀ مديريتى مديريت علم و هنر برنامه‌ريزى، متشكّل و هماهنگ كردن، رهبرى و كنترل فعالیت‌های مختلف به منظور نيل به هدفى مشخص و تدبير امور در عرصه‌هاى مختلف است و اين علم و هنر در زيباترين و والاترين چهره‌اش در سيرۀ نبوى قابل مشاهده است. با تمسك به اصول سيرۀ نبوى است كه تحولى اساسى در روابط زمامداران و مردمان فراهم و سير به سوى مقصد كمال ميسّر مى‌شود. آن چه در اين دفتر آمده توشه‌اى است در اين جهت. در اين دفتر اصول ذيل مورد بررسى قرار مى‌گيرد: اصل اصلاح رابطۀ خود و خدا، اصل رحمت و محبت، اصل شرح صدر، اصل رعايت اهليت، اصل تبعيت و اطاعت، اصل تفويض اختيار و مسئوليت خواهى، اصل انضباط و جدّيت، اصل تصميم گيرى، اصل پايبندى به عهد و پيمان، اصل عدم احتجاب، اصل جلوگيرى از سوء استفادۀ اطرافيان و وابستگان، اصل توجيه امور، اصل نصيحت و انتقاد متقابل و اصل برپا داشتن حق و عدل.

  مطالب كتاب با مراجعه به منابع متعدد تاريخى، فقهى، كلامى، ادبى و غيره فراهم آمده است.

  وابسته‌ها