سبک زندگی در نهج‌البلاغه

  از ویکی‌نور
  سبک زندگی در نهج‌البلاغه (سیره شناسی)
  سبک زندگی در نهج‌البلاغه
  پدیدآوراندلشاد تهرانی، مصطفی (نويسنده) امام علی علیه‌السلام (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرپارسایی ** نهج‌البلاغه. فارسی. برگزیده. شرح
  ناشردريا
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1394ش
  چاپ1
  شابک978-964-7313-44-5
  موضوععلی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج‌البلاغه - تقوا - علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج‌البلاغه - راه و رسم زندگی - علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج‌البلاغه - نقد و تفسیر - تقوا - راه و رسم زندگی (اسلام)
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  1394.. /د8ر2 38/9 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  سبک زندگی در نهج‌البلاغه نوشته مصطفی دلشاد تهرانی(معاصر)، به موضوع تقوا و پارسایی و عرصه‌های مختلف آن از دیدگاه امام علی(ع) پرداخته است.

  نویسنده ابتدا به معرفی نهج‌البلاغه پرداخته و سپس روش‌های مطالعه و تحقیق در این کتاب شریف را مطرح کرده است. پس از آن معنای اصطلاحی و پیشینه کاربرد اصطلاحی سیره را مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده، سیره در معنای حقیقی و اصلی آن ریشه در قرآن کریم و در امتداد آن، در آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و سپس در همان امتداد در آموزه‌های امام علی(ع) و راه‌ورسم ایشان دارد.[۱]

  پس از مقدمه، پارسایی از دیدگاه نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. پارسایی و زهد ورزیدن، شناختن درست دنیا، و پشت‌کردن به دنیای نکوهیده است؛ ازاین‌روست که امام علی(ع) چنین آموزش داده است: «جز این نیست که دنیا نهایت دیدگاه کسی است که دیده‌اش کور است، و هیچ‌چیزی را از آنچه فراسوی آن است نمی‌بیند؛ حال‌آنکه بینا، نگاهش از دنیا بگذرد، و از پس آن، خانه آخرت را نگرد».[۲]

  نویسنده پارسایی را در شش عرصه مطرح کرده است: عرصه فردی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی، نظامی و دین‌داری. پارسایی در عرصه فردی، آن است که انسان در عین بهره‌مندشدن درست از امکانات زندگی این‌جهانی، هرگونه رابطه و تعلق پست و نفسانی را ترک کرده باشد. [۳]

  روابط و مناسبات اجتماعی زمانی از خودخواهی، بهره‌کشی و سلطه‌گری دور می‌ماند، و به دگرخواهی، بهره‌رسانی و همکاری روی می‌کند که پارسایی اجتماعی بر آن حاکم باشد. آموزه‌های امام علی(ع) بدین امر فراخوانده است. او تلاش کرده است تا زمینه پارسایی اجتماعی را فراهم کند و در پرتو آن مایه‌های تباهی مردمان را بکاهد.[۴]

  بدون پارسایی، سیاست به دلیل ماهیت آن، به‌سرعت گرفتار آفاتی چون خودکامگی، انحصارطلبی، دروغگویی، فریبکاری، تزویرگرا و سازش‌کاری می‌شود، و قدرت زدگی، سیاستمداران و پیروان آنان را به رقابت‌های ناسالم و دریدن حریم‌ها و درگیری بر سر مردار دنیا می‌کشاند: چنان‌که امیرمؤمنان(ع) در این باره هشدار داده است: «بر سر دنیای دون به رقابت و چشم‌هم‌چشمی بپردازند، و بر سر مرداری گندیده (دنیا) به زخم زدن و گازگرفتن یکدیگر و ربودن این مردار از هم سرگرم شوند».[۵]

  پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار، ص34-9
  2. ر.ک: متن کتاب، ص44
  3. ر.ک: همان، ص52
  4. ر.ک: همان، ص65
  5. ر.ک: همان، ص80

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها