شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه

  از ویکی‌نور
  شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه
  شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه
  پدیدآورانگیلانی، عبدالرزاق بن محمدهاشم (نویسنده)

  آقاجمال خوانساری، محمد بن حسین (نویسنده)

  محدث، جلال‌الدین (محقق)
  ناشرنشر صدوق
  مکان نشرتهران
  سال نشر1366ش
  چاپسوم
  موضوعجعفر بن محمد(ع)، امام ششم، 80 - 148ق. مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه - نقد و تفسير، احاديث اخلاقي - قرن 2ق.، اخلاق اسلامي - متون قدیمی تا قرن 14، عرفان - متون قدیمی تا قرن 14، نيت - جنبه‌‎هاي مذهبی - اسلام
  زبانفارسی - عربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏ ‎‏/‎‏ج‎‏7‎‏ ‎‏م‎‏6027‎‏ ‎‏1366‎‏ / 248 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf


  شرح فارسی مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة، توضیحات عبدالرزاق گیلانى به زبان پارسی در مورد مطالب کتاب عربی مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة منسوب به امام جعفر صادق(ع) است که همراه با رساله نیت از آثار جمال‌الدین خوانسارى منتشر شده است.

  ازآنجاکه متن عربی کتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة و شرح فارسی - ‌عربی عبدالرزاق گیلانى بر کتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة قبلا معرفی شده، در اینجا فقط ویژگی‌های نسخه حاضر و رساله ضمیمه‌شده شناسانده می‌شود.

  درباره نسخه حاضر

  این نسخه با مقدمه، تعلیقات و تصحیح محدث ارموى به چاپ رسیده است. وی در مقدمه مفصل و سودمندش بر کتاب حاضر، این اثر را نخستین شرح مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة شمرده[۱] و می‌افزاید این شرح بسیار محققانه و عالمانه نوشته شده و عبدالرزاق گیلانى چنان‌که شاید و باید از عهده شرح برآمده، ولی در نسبت دادن مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة به شهید ثانى، اشتباه کرده است[۲].

  نویسنده، این شرح را متواضعانه فقط ترجمه خوانده و نگارش آن را در تاریخ 1087ق به پایان رسانده است[۳].

  رساله نیت

  این اثر فقهی، به زبان فارسی و مختصر شامل 10 فصل است[۴]. جمال‌الدین خوانسارى مطالبش را استدلالی نوشته و گاه به انتقاد نیز پرداخته است؛ به‌عنوان مثال دیدگاه مخصوص شهید اول در کتاب ذكری الشيعة في أحكام الشريعة و رأی شهید ثانی در کتاب شرح لمعه را در مورد معنای نیت در نماز نقد کرده است[۵].

  پانویس

  1. رک: مقدمه مصحح ص‌41
  2. رک: همان، ص‌47
  3. رک: متن کتاب ص‌546
  4. رک: متن کتاب ص‌549-‌584
  5. ر.ک: متن کتاب، ص‌554-‌555

  منابع مقاله

  مقدمه مصحح و متن کتاب.


  وابسته‌ها