دایرةالمعارف (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    دایرةالمعارف ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    • دایرةالمعارف فقه مقارن توسط عده‌اى از محققان و فضلاى حوزه علميه قم، تحت اشراف آیت‌الله ناصر مكارم شيرازى به نگارش درآمده كه در آن اطلاعاتى عمومى در زمينه فقه شيعه و اهل سنت و ساير مذاهب و اديان با روى‌كردى تطبيقى گردآورى شده است.    • اعلام قرآن از دائرةالمعارف قرآن کریم اثر جمعى از پژوهشگران مركز فرهنگ و معارف قرآن است كه در آن اعلام مطرح شده در قرآن كريم را به‌صورت علمى و مستند و به ترتيب الفبايى شناسانده‌اند. از این اثر ارزشمند تاكنون سه جلد -از الف تا پایان حرف پ- نوشته و منتشر شده است.