مخزن الأدويه: دائرةالمعارف خوردنیها و داروهای پزشکی سنتی ایران (طبع قدیم)

  از ویکی‌نور
  مخزن الأدويه: دائرةالمعارف خوردنیها و داروهای پزشکی سنتی ایران (طبع قدیم)
  مخزن الأدويه: دائرةالمعارف خوردنیها و داروهای پزشکی سنتی ایران (طبع قدیم)
  پدیدآورانعقیلی علوی شیرازی، سید محمدحسین (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرمخزن الادویة: فرهنگنامه داروهای پزشکی سنتی

  فرهنگ نامه داروهای پزشکی سنتی

  مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب
  ناشرباورداران
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1380 ش
  چاپ1
  شابک964-6396-03-4
  موضوعپزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

  دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14

  گیاهان دارویی - دایرةالمعارف‏ها
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏RS‎‏ ‎‏128‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏7‎‏م‎‏3‎‏*
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  مخزن الأدويه: دائرةالمعارف خوردنیها و داروهای پزشکی سنتی ایران (طبع قدیم) تألیف محمدحسين عقيلى خراسانى طبيب بزرگ قرن دوازدهم هجرى قمرى به منزله فرهنگنامه خوردنى‌ها و داروهاى پزشکى سنتى است. عقيلى پس از تأليف قرابادين كبير به تأليف اين كتاب دست زده است.


  ساختار

  كتاب مشتمل بر يك مقدمه و 28 باب و يك خاتمه است. مقدمه كه به ذكر كلياتى درباره استفاده از ادويه و خصوصيات كلى آن‌ها اشاره دارد، مشتمل بر چهارده فصل است. ابواب كتاب نيز به مقتضاى تعداد ادويه و نيز حرف دوم آن به چندين فصل تقسيم شده است. خاتمه نيز به ذكر اسامى ادويه ذكر شده در كتاب اختصاص دارد. هر يك از ابواب خاتمه نيز به مقتضاى حرف دوم اين ادويه به چند فصل قسيم شده است.

  گزارش محتوا

  كتاب مخزن الادويه يكى از مفصل‌ترين و مشهورترين و در عين حال معتبرترين كتاب‌هايى است كه در زمينه شناخت مفردات پزشکى سنتى در دسترس دانشجويان اين رشته قرار دارد.

  اين كتاب از چند جهت قابل توجه است: از يك سو جامعيت اين اثر باعث شده كه اين كتاب ناسخ ديگر كتب نگاشته شده، در اين زمينه -از جمله اختيارات بديعى و تحفة المؤمنين- به شمار رود. از سوى ديگر استفاده مؤلف از ده‌ها كتاب طب سنتى كه مكرراً به آن‌ها اشاره مى‌كند و نيز نقل تجربيات خود و اساتيدش، جامعيت كم‌نظيرى براى اين اثر به وجود آورده است.

  از سوى ديگر مؤلف تنها در پى نقل و تقليد بدون تحقيق نبوده، بلكه گاه سخنان بزرگان را -در عين احترام به آنان- به نقد مى‌كشد.

  اين چند جهت باعث شده كه اين كتاب مورد استفاده بسيارى از اطباى بعد از خود -از جمله حكيم ناظم جهان- قرار بگيرد و همچنان به عنوان يكى از منابع معتبر گياه‌شناسى مورد مراجعه واقع شود.

  وضعيت كتاب

  نسخه چاپى اين اثر، عكس‌بردارى از روى نسخه‌اى است كه در سال 1844م در كلكته در قطع وزيرى به چاپ رسيده است. كتاب فاقد فهرست و پاورقى است.

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتالب


  وابسته‌ها