علوم قرآنی (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  علوم قرآنی ممکن است عنوان یکی از کتاب‌های ذیل باشد:
  • علوم قرآنی (معرفت) تألیف آيت‌الله محمد هادى معرفت، پيرامون مسائل مرتبط با علوم قرآنى همچون مسالۀ وحى، نزول قرآن، جمع و تألیف قرآن، نسخ، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و شبهۀ تحريف نوشته شده است


  • آشنايى با علوم قرآنى تألیف محمد مهدى ركنى يزدى پيرامون برخى از مسائل علوم قرآنى نوشته شده است و از آنجا كه کتاب برای دانشجویان دانشگاه‌ها تهيه شده مطالب آن به صورت خلاصه و گذرا بيان شده و از همین جهت نام آن آشنايى با علوم قرآن گذاشته شده است.


  • آشنايى با علوم قرآن تألیف سيد‌ ‎محمد رادمنش كه از اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و از نویسندگان معاصر مى‌باشد کتاب را دربارۀ مسائل علوم قرآن به رشته تحرير در آورده است.وى در مقدمۀ کتاب(كه مقدمه بر چاپ دوم است).


  • آشنايى با علوم قرآنى را على اصغر حلبى پيرامون مسائل مختلف علوم قرآنى نوشته شده است.مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در این کتاب برخى از مسائل مهم علوم قرآنى را همچون: تفسير، تاویل، مصادر تفسير، اعجاز و...بررسى نموده است.
  • پژوهشی در علوم قرآن تألیف حبيب‌الله احمدى، پيرامون علوم قرآن نوشته شده كه در آن بعضى از موضوعات مهم علوم قرآن همچون:وحى، نزول وحى، جمع قرآن، قرائت محكم و متشابه و اعجاز قرآن، مورد بررسى قرار گرفته است.


  • آموزش علوم قرآنی عنوان کتابی است یک جلدی از مؤسسه فرهنگی تمهید که از جمع‌آوری و تلخیص مطالب مجموع چهار کتاب از آیت‌الله محمدهادی معرفت در علوم قرآنی، تشکیل شده است.


  • گنجینه بهارستان (علوم قرآنی و روایی) مجموعه کتاب‌هایی است که توسط چند نویسنده معاصر گردآوری شده و شامل موضوعات متنوعی از جمله علوم قرآن، علوم روایی، حکمت، فقه و اصول، اخلاق، ادبیات فارسی و عربی، تاریخ و جغرافیا و غیره است. این اثر نخستین دفتر از علوم قرآنی و روایی و سومین مجلد از مجموعه گنجینه بهارستان است که توسط سید مهدی جهرمی گردآوری شده است.


  • درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی کتابی است به زبان فارسی با موضوع علوم قرآنی. این اثر، گامى است در جهت شناسایى پیشینه، اهم منابع و سیر موضوعى نگارش‌هاى علوم قرآنى از آغاز تاکنون. نگارنده، در این کتاب درصدد برآمده است تا حدودى پیشگامى عالمان بزرگ شیعه را در پایه‌گذارى علوم گوناگون قرآنى ارائه کند.  • درس‌نامه علوم قرآنی سطح 2 تألیف حسین جوان آراسته، از جمله آثار جدید در زمینه علوم قرآنى است که در قالب الفاظى ساده و روان و با استناد به منابع شیعه و سنی به‌منظور آموزش سطح متوسط‍‌ (مقطع کارشناسى) صورت پذیرفته است.


  • دروس في علوم القرآن تألیف نذیر الحسنی، از جمله آثار معاصر در زمینه علوم قرآنی است. این کتاب مشتمل بر مجموعه کاملی از مباحث علوم قرآنی است که به شیوه جدید و روشی منظم به زبان عربی تألیف شده است.


  • البرهان في علوم القرآن نخستين كتاب مستقل دربارۀ علوم قرآنى تأليف بدر‌الدين محمد بن بهادر زركشى(745-794).پيش از زركشى، برخى از علما در ضمن متون تفسيرى، و به طور حاشيه‌اى در تفاسير و جوامع حديثى خود، دربارۀ دانشهاى قرآنى مطالبى آورده بودند، مانند حوفى نحوى (متوفى 330) که در كتاب البرهان خود مطالبى مختصر دربارۀ آن نقل كرده بود، اما زركشى با استفاده از منابع مختلف، از جمله کتاب‌هاى تفسير، ادب، فقه و تاريخ، به گونه‌اى بى‌سابقه به تأليف كتابى مستقل دربارۀ علوم قرآنى پرداخت.


  • گنجینه بهارستان (یازده رساله در علوم قرآنی) مجموعه کتاب‌هایی است که توسط چند نویسنده معاصر گردآوری شده و شامل موضوعات متنوعی از جمله علوم قرآن، علوم روایی، حکمت، فقه و اصول، اخلاق، ادبیات فارسی و عربی، تاریخ و جغرافیا و غیره است. این اثر سومین دفتر از علوم قرآنی و روایی از مجموعه گنجینه بهارستان است که توسط حسین مرعشی گردآوری شده است.


  • موجز علوم القرآن تألیف دكتر داود العطّار، پيرامون مسائل علوم قرآن نوشته شده كه در آن برخى از موضوعات مهم علوم قرآنى همچون، اسامى قرآن، اعجاز، وحى، اسباب النزول، جمع قرآن، و مكى و مدنى، مورد بحث قرار گرفته است.


  • في علوم القرآن اثر احمد حسن فرحات، در راستاى معرفى علوم قرآن كريم و توضیح مباحث مرتبط با آن از قبیل فرق بین حدیث و حدیث قدسی، تقسیمات و اجزای قرآن،، ترتیب سور، مناسبات بین آیات، فواتح سور و... به زبان عربی نوشته شده است.


  • گنجینه بهارستان (هفت رساله در علوم قرآنی و روایی) مجموعه کتاب‌هایی است که توسط چند نویسنده معاصر گردآوری شده و شامل موضوعات متنوعی از جمله علوم قرآن، علوم روایی، حکمت، فقه و اصول، اخلاق، ادبیات فارسی و عربی، تاریخ و جغرافیا و غیره است. این اثر دومین دفتر از علوم قرآنی و روایی از مجموعه گنجینه بهارستان است که توسط محمدحسین درایتی گردآوری شده است.


  • موسوعة علوم القرآن تألیف دكتر عبدالقادر محمد منصور می‌باشد که در آن مباحث مهم علوم قرآنى را جمع‌آورى و شرح نمايند.