حجاب در ادیان الهی

  از ویکی‌نور
  حجاب در ادیان الهی
  حجاب در ادیان الهی
  پدیدآورانع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ آش‍ن‍ان‍ی‌
  ناشرانتشارات اشراق
  مکان نشرایران -قم
  چاپاول
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BP 230/17/م3ح33

  حجاب در ادیان الهی، نوشته ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ آش‍ن‍ان‍ی‌، کتابی پژوهشی درباره حجاب زنان از دیدگاه ادیان الاهی زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام است. مؤلف با استناد به کتاب‌های مقدس و متون مذهبی و سیره عملی و سخنان بزرگان ادیان نامبرده و به روشی توصیفی به طرح و بررسی موضوع حجاب پرداخته است.

  از نظر مؤلف حجاب در ادیان قبل از اسلام به‌صورت شدیدتری وجود داشته است و اسلام صرفاً به تنظیم و قانون‌مند کردن آن پرداخته است. کتاب دارای سه بخش است:

  مؤلف در بخش اول، ابتدا معانی واژه حجاب در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس با استناد به آیات قرآن و کتاب مقدس و سخن دانشمندان به بررسی جایگاه والای پوشش در فطرت انسانی اشاره کرده و در پایان این بخش، تاریخ حجاب و بی‌حجابی را بررسی کرده است.

  بخش دوم کتاب به بررسی حجاب زن در آیین زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام می‌پردازد. مؤلف در این بخش با استناد به کتاب‌های مقدس این ادیان و سیره عملی و سخنان بعضی از بزرگان این ادیان، تصویری روشن از حجاب در شرایع یاد شده ارائه داده است.

  مؤلف در بخش سوم کتاب با عنوان علل انحراف پیروان ادیان از قانون الاهی حجاب، ده عامل مهم و اساسی بی‌حجابی را ذکر کرده است. و در پایان به بررسی و مقایسه و تلخیص و نتیجه مطالب خود پرداخته است[۱].

  پانویس

  1. ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، ص198

  منابع مقاله

  ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر اول: مسیحیت)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1392ش.

  وابسته‌ها