نظام خانواده در اسلام (بررسی مقایسه‌ای)

  از ویکی‌نور
  نظام خانواده در اسلام (بررسی مقایسه‌ای)
  نظام خانواده در اسلام (بررسی مقایسه‌ای)
  پدیدآورانقرشی، باقر شریف (نویسنده) راشدی، لطیف (مترجم)
  ناشرسازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1378ش
  چاپ1
  زبانفارسی

  نظام خانواده در اسلام (بررسی مقایسه‌ای)، تألیف باقر شریف قرشی و ترجمه لطیف راشدی، کتابی است که به بیان نوع نگرش اسلام به خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی پرداخته است.

  مؤلف با توجه به وضعیت خانواده در دوران معاصر، که در مرحله فروپاشی خود به سر می‌‌‌برد، به مهم‌‌ترین عوامل پدیدآورنده این مشکل پرداخته و معتقد است فقدان تربیت دینی و اخلاقی، بی‌توجهی به مسائل جنسی که نزد تمامی ادیان آسمانی پذیرفته شده و... سبب شده است خانواده در جوامع غربی و شرقی رو به نابودی کامل برود. این کتاب از شش بخش کلی تشکیل شده است.

  بخش اول «خانواده و مسائل جنسی» نام دارد و عنوان‌‌های مطالب آن عبارتند از: مفهوم لغوی خانواده، خانواده از دیدگاه جامعه‌‌شناسی، خانواده از دیدگاه اسلام، خانواده و جامعه، زن و مرد، انواع خانواده، بی‌توجهی خانواده به فرزندان خویش، توجه و محبت خانواده به فرزندان خویش، خانواده مستبد، خانواده افراطی، خانواده دمکراتیک، خانواده و رفتار کودک، حمایت از خانواده، نظام‌‌های دشمن خانواده (نظام مارکسیستی و فراماسونری)، تنظیم خانواده‌، ازدواج یک سنّت الهی، ازدواج وسیله حفظ دین.

  در بخش دوم با عنوان «عناصر تشکیل‌دهنده خانواده»، این بحث‌‌ها مطرح می‌‌‌شود: آگاهی در مسئله ازدواج، صفات عالی در یک زن، زنان بد و شرور، صفات و ویژگی‌‌های متعالی در مرد، صفات و ویژگی‌‌های نکوهش‌شده در مرد، خواستگاری، هم‌کفو بودن و همتایی در اسلام (نظریه‌های مذاهب اسلامی: مذهب مالکی، مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب شافعی، مذهب امامیه‌)، تحریم ازدواج با محارم، حقوق مرد،....

  بخش سوم «به بارداری و زایمان» اختصاص دارد. در بخش چهارم به نام «عوامل تحکیم خانواده»، از اشاعه محبت، همکاری، اطاعت زن از شوهر،‌ پرهیز از سخنان زشت، دوری از دشمنی، نرمی و مدارا، احترام به همسر، اظهار محبت به زن و توسعه و گشایش در زندگی، سخن به میان آمده است.

  در بخش پنجم با عنوان «عوامل فروپاشی خانواده»، به علل این پدیده شوم پرداخته شده است، از جمله نبودن برنامه منظم میان زن و شوهر، بی‌‌توجهی به زن در امور زناشویی، تحقیر زن از سوی شوهر،‌ تحمیل سلطه زن، خودداری مرد از دادن خرج خانواده، فقر، می‌گساری،‌ خیانت، شک، عقیمی، مرگ مادر، طلاق، کراهت طلاق، آثار شوم طلاق، حکمت تشریع طلاق، ارکان طلاق، صیغه، طلاق‌دهنده، طلاق داده شده، شهود.

  در بخش ششم نیز «شیوه‌‌های تربیتی در نظام خانواده» بررسی می‌شود[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص249-250

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.


  وابسته‌ها