ابن ابی‌طاهر، احمد بن ابی‌طاهر

  از ویکی‌نور
  ابن ابی‌طاهر، احمد بن ابی‌طاهر
  نام ابن ابی‌طاهر، احمد بن ابی‌طاهر
  نام‌های دیگر ابن ابی‌طاهر، ابوالفضل احمد

  اب‍ن طی‍ف‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل اح‍م‍د ب‍ن اب‍ی‌طاه‍ر

  اح‍م‍د ب‍ن اب‍ی‌طاه‍ر

  اح‍م‍د طی‍ف‍ور

  ابی‌الفضل احمد بن ابی‌طاهر طیفور

  خراسانی، احمد بن ابی‌طاهر

  نام پدر طیفور
  متولد 204ق/ 819 م
  محل تولد بغداد
  رحلت 280 ق یا 893 م
  اساتید
  برخی آثار بلاغات النساء
  کد مؤلف AUTHORCODE02323AUTHORCODE

  ابوالفضل، احمد بن ابى‌طاهر (204-280ق)، مشهور به ابن طيفور، از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در قرن سوم هجرى، ادیب و مورخ، جغرافی‌دان، نویسنده بلاغات النساء

  ولادت

  ولادت او در سال 204 در شهر بغداد و در همان روزى بود كه مأمون از خراسان به بغداد آمد.

  شهرت وى بيشتر به دليل تأليفات ادبى و تاريخى اوست. خاندان او نيز از دولتيان بوده‌اند.

  فرزند

  ابوالحسن، عبيداللّه بن احمد بن ابى طاهر، فرزند ابن طيفور نيز، روش پدر را در تأليفات و تصنيف داشت. او روايتش از پدر كمتر است ولى حاذق‌تر و ماهرتر از پدرش بوده است.

  او ادامه کتاب «بغداد» تأليف پدر خود را نگاشت، چون پدرش آن را تا آخر دوران مهتدى نوشته بود و عبيداللّه اخبار معتمد، معتضد، مكتفى و مقتدر را كه نا تمام مانده بود بر آن افزود.

  عبيدالله علاوه بر کتاب فوق این کتاب‌ها را نيز دارد: کتاب السكباج و فضائلها، کتاب المتطرفات و المتطرفين.

  موقعيت اجتماعى

  او ادب آموز كاتبان همگانى بود، سپس برای تخصصى كه پيدا كرد در جانب شرقى «سُوق الورّاقين» يعنى محل ناشران و کتابفروشان كه بيش از صد دكان بودند، جايى برای خود داشت.

  او خوش مشرب و شيرين گفتار بود و تأليفات فراوانى از او به يادگار مانده است.

  وفات

  احمد بن ابى طاهر پس از عمرى خدمت به جهان علم و دانش، در سال 280 هجرى در شهر بغداد ديده از جهان فروبست.

  آثار

  اين تأليفات از ابن طيفور است:

  1. کتاب بلاغات النساء، شامل برگزيدۀ سخنان بليغ و فصيح شخصيتهاى زن از صدر اسلام تا آن دوران.
  2. کتاب المنثور و المنظوم
  3. سرَقات الشعراء
  4. بغداد
  5. الجواهر
  6. المؤلفين
  7. الهدايا
  8. المشتق المختلف من المؤتلف
  9. الأوائل
  10. ألقاب الشعراء
  11. المعروفين من الأنبياء
  12. أسماء الشعراء
  13. مرتبة هرمز بن كسرى نوشيروان
  14. في تدبير المملكة و السياسة
  15. الملك الحليم الرومی
  16. فضل العرب على العجم

  و بسيارى کتاب‌هاى ادبى، تاريخى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ديگر.


  وابسته‌ها