حقوق زن (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    حقوق زن عنوانی برای هر یک از کتابهای ذیل است:


    • حقوق زن در کشاکش سنت و تجرد اثر محمد حکیم‌پور، کتابی است که در آن نویسنده کوشیده روایت‌هایی تاریخى، کلامى، فقهى، حقوقى و اجتماعى از کشاکش تأویل‌‌ها یا تنزیل‌‌ها، در حقوق زنان بیان کند و سپس در پناه بررسى انتقادى روایت‌‌هاى مزبور، مبنایى براى بازنگرى در حقوق زنان و تنظیم آن بر دو پایه وحى و واقعیت فراهم سازد.
    • نظام حقوق زن در اسلامنظام حقوق زن در اسلام، مجموعه 33 مقاله نوشته فقیه و اسلام‌شناس معاصر، مرتضی مطهری (1298-1358ش.)، منتشر شده در مجله زن روز سالهاى 1345- 1346ش. تحت عنوان «زن در حقوق اسلامى» است. به گفته نویسنده، هدف او دفاع از قوانين مدنى ایران است در مواردی که با فقه اسلام انطباق دارد.‏ [مطهری، مرتضی| مطهری]] در این اثر، لایحه 40 ماده‌ای قاضى فقيد ابراهيم مهدوى زنجانى در موضوع تعويض قوانين مدنى در مورد حقوق خانوادگى‏ را نقد کرده است.    • آشنايی با وظايف و حقوق زن اثر ابراهیم امینی جلد پنجم از مجموعه شش جلدی «جوان و باورها»، با هدف تبیین باورها و ارزش‌ها به نسل جوان است که با نثری روان و شیوا نگاشته شده است و استادان و جوانان می‌توانند، از آن به‌عنوان کتابی کمک آموزشی استفاده کنند.