حقوق زن (کریمی)

  از ویکی‌نور
  حقوق زن
  حقوق زن (کریمی)
  پدیدآورانوکیلی، هادی
  ناشرانتشارات کانون اندیشه جوان
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1385ش
  چاپ2
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  حقوق زن، اثر حمید کریمی، کتابی است که شبهات مربوط به حقوق زنان را پاسخ داده است.

  باور به وجود آمدن حوا از دنده چپ حضرت آدم، در میان عوام بسیار رایج است، آنچه در قرآن آمده است، نه تنها این عقیده را تأیید نمی‌کند، بلکه آن را به صراحت نفی و باور عمیق‌تری را جای‌گزین آن می‌کند، چنان‌که در آیه هفت سوره اعراف آمده است: «او خدایی است که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید.» بااین‌حال، برخی قوانین شرع در اسلام این شبهه را پدید می‌آورند که اگر به‌راستی زنان و مردان در پیشگاه خداوند یکسان شمرده می‌شوند، چگونه است که در یک جامعه اسلامی حقوق زنان و مردان با یکدیگر برابر نیست؟ نویسنده در این کتاب در چهار فصل، با طرح پرسش یا بیان برخی شبهه‌ها در آغاز هر بخش، براساس آیات و روایات و فراخور بحث، با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع کنونی جوامع، به پاسخ‌گویی این پرسش‌ها می‌پردازد و برخی نظرها و سخنان در این زمینه را بررسی می‌کند.

  فصل اول این کتاب با عنوان آفرینش زن، به مباحث آفرینش زن و مرد، عقل زن و تفاوت زن و مرد اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان فلسفه احکام زنان، شامل ارث و دیه زن؛ قصاص زن و مرد؛ شهادت؛ مرجعیت؛ امامت زن؛ حکومت و قضاوت زن است. خواستگاری؛ ولایت پدر بر دختر؛ مهریه؛ نفقه؛ تعدد زوجات؛ شرایط اسلام درمورد چندهمسری و اشکالات آن؛ ازدواج موقت و دائم؛ حکمت ازدواج موقت؛ اشکالات ازدواج موقت؛ تأدیب همسر؛ تشریح طلاق؛ حق طلاق؛ انواع طلاق؛ و حضانت، عنوان‌های مباحث فصل سوم با نام حقوق مدنی زنان است. نویسنده در فصل پایانی با عنوان حجاب و مسائل دیگر، به مباحثی چون حکمت پوشش؛ حدود پوشش و نگاه و نیز بیان یک پرسش و پاسخ زیبا از پیامبر گرامی اسلام و رابطه زن و مرد می‌پردازد[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص66-67

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها