حقوق زنان، انقلاب اسلامى و فرآیند جهانى شدن

  از ویکی‌نور
  حقوق زنان، انقلاب اسلامى و فرآیند جهانى شدن
  حقوق زنان، انقلاب اسلامى و فرآیند جهانى شدن
  پدیدآورانگلدانی، زهرا
  ناشرپژوهشکده امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى، معاونت پژوهشی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1383ش
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  حقوق زنان، انقلاب اسلامى و فرآیند جهانى شدن، اثر زهرا گلدانی، کتابی است که به تحقیق و بررسى علمى و کارشناسانه در حوزه حقوق زنان در جهان و در جوامع اسلامى می‌پردازد.

  حقوق زنان از جمله مباحث مطرح در قرن بیستم است. در این قرن درباره این موضوع، بحث‌‌هاى مفصل و گاه ضد و نقیضی صورت گرفته است. در ایران نیز از چند سال پیش، موضوع حقوق زنان و پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد و به بحث‌‌ها و گفت‌وگوهاى متعددی انجامید. با توجه به حساسیت سازمان ملل به‌ویژه کشورهای غربی عضو کنوانسیون به حقوق زنان، در برخی موارد از آن به‌عنوان اهرم فشار برکشورهایی که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند، استفاده می‌کنند.

  این وضعیت در مورد کشور ایران ابعاد و اهمیت خاصی دارد؛ زیرا مسئله حقوق بشر و نقض آن در ایران، بارها درکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مطرح و قطع‌نامه‌هایی نیز علیه ایران صادر شده و نپیوستن جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پی‌آمدهایى نیز داشته است. همچنین، نظرهای متناقضى درباره پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، در سال‌‌هاى پس از انقلاب در داخل ایران و میان مراجع علمى و دینى و تصمیم‌‌گیرى نظام وجود داشته و هنوز هم موافقان و مخالفان بسیاری در این زمینه وجود دارد.

  نویسنده این کتاب در روشن کردن جنبه‌های مختلف مباحث موجود و شناساندن آگاهانه و علمى کنوانسیون و مبانى حقوق زن در اسلام و تطبیق آن دو کوشیده و راهکارهایى را نیز در این زمینه در پنج فصل بیان کرده است که عبارتند از: در فصل اول درباره روش‌‌شناسى تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق؛ بیان مسئله؛ تعاریف و اصطلاحات و نیز ساختار کتاب بحث شده و در فصل‌های دوم و سوم، «بررسی تحلیلی اصول کنوانسیون» و «مبانى حقوق زن در اسلام» در ابعاد گوناگون بررسى شده است که عنوان‌های آنها عبارتند از:‌ پیشینه کنوانسیون؛ بررسی تحلیلی مواد کنوانسیون؛ بررسی مواد محتوایی؛ تعهدات دولت‌های عضو؛ مکانیزم‌های اجرایی کنوانسیون؛ تحلیل‌های پسینی(تحلیل حق شرط کشورها، تحلیل مواد حق شرط کشورها، حق شرط کشورهای اسلامی و غیراسلامی)؛ زن از دیدگاه اسلام؛ آفرینش زن؛ زن در مقام فرد انسان؛ ارتباط با مبدأ اصلی؛ زن به‌عنوان خانواده؛ زن در مقام عضو اجتماع؛ حقوق اختصاصی زن از نظر اسلام و تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام(تفاوت در بعد حقوق اقتصادی، تفاوت در بعد اجتماعی و فرهنگی، تفاوت در حقوق مدنی).

  نویسنده در فصل چهارم این کتاب به بررسی تطبیقی و مقایسه مفاد کنوانسیون و مبانی حقوق زن در اسلام پرداخته و کوشیده است، موارد هماهنگی و اختلاف را آشکارا بیان کند. در آخرین فصل نیز یافته‌‌ها و رهیافت‌‌هایی برای پیوستن به این کنوانسیون مطرح شده است. در پایان کتاب، فهرست اصطلاحات، فهرست اعلام(اشخاص)، فهرست منابع و ترجمه مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به همراه متن انگلیسی آن آورده شده است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص71-73

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها