تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران

  از ویکی‌نور
  تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران
  تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران
  پدیدآورانکاظم‌زاده، علی
  ناشرمیزان
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1382ش
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران، اثر علی کاظم‌زاده، از منظر فقه و قوانین، شبهه‌های نسل جوان را پاسخ می‌دهد.

  نویسنده از انتخاب این موضوع هدف‌هایی را دنبال می‌کند که عبارتند از: تبیین فلسفه تمایز و تفاوت حقوق زن و مرد در فقه و قوانین، پاسخ‌گویی معقول و منطقی به شبهه‌های مطروحه به‌ویژه شبهه‌های نسل جوان و پیرایه اسلام از تفاوت‌های ظالمانه‌ای که بر اثر خرافات و غیره به اسلام نسبت داده شده و به دین تحمیل گردیده است. با این هدف، کتاب از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول آن با عنوان مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران، درباره مبانی فکری، تاریخی و طبیعی بحث می‌کند. در قسمت مبانی فکری این عنوان‌ها به چشم می‌خورد: حدود قلمرو بحث زن و مرد؛ فرق یا تبعیض؟؛ برابری و مساوات یا یکسانی و یگانگی زن و مرد؛ حقوق وتکالیف زن و مرد؛ و مقایسه زن و مرد از منظر و نگرش احساسی. در مبانی تاریخی نیز به وضعیت زنان در جوامع پیشین نگاهی گذرا می‌شود. درباره مبانی طبیعی نیز در چهار گفتار بحث شده است که عبارتند از: اشتراک و تساوی؛ ویژگی و تمایز زن و مرد از لحاظ روحی و جسمی؛ وحقوق زن و مرد در تکالیف روحی و عبادی.

  مصادیق تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوق ایران، عنوان فصل دوم کتاب است که شامل بحث نکاح، طلاق و شهادت است. گزیده‌ای از عنوان‌های فصل دوم عبارتند از: ارث در نظام‌های حقوقی قبل از اسلام؛ ارث زن و مرد در نظام حقوقی اسلام؛ تفاوت در سهم ارث زن و مرد؛ چند همسری و تعدد زوجات؛ ‌ممنوعیت ازدواج مسلمان با غیرمسلمان؛ و محدودیت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص60-61

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها