حجاب (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  حجاب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:  • مسئله حجاب نوشته مرتضی مطهری(1358-1298ش) است که از مجموعه سخنرانی‌های او دربارۀ حجاب در انجمن اسلامی پزشکان تهران فراهم‌آمده است. نویسنده مسأله حجاب را به شیوۀ پرسش-پاسخ واکاوی کرده است. مطهری این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: آیا پوشش ویژۀ دین اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمانان به غیر آنان سرایت کرده یا در میان ملت‌های دیگر پیش از اسلام نیز وجود داشته است؟ اساساً علت پوشش چیست و چه موجبی سبب شده است که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟ فلسفۀ پوشش از نظر اسلام چیست و حدود پوشش اسلامی کدام است؟ آیا اسلام طرفدار پرده‌نشینی زن است؟ تفاوت عشق و هوس چیست؟ آیا در اسلام مسأله‌ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه و آیا اسلام طرفدار جدا‌بودن مجامع زنان و مردان است؟  • عفت و پاکدامنی در اسلام نوشته محمود اکبری (متولد 1334ش) است. نویسنده با این اثر خواسته است که خانواده‌ها، مربیان و عموم جوانان با کلیات عفاف و زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی آن آشنا شده و از آفت‌های عفاف و آثار بی‌عفتی پرهیز کنند. همچنین عفاف را با سرمشق‌گرفتن از الگوهای عفاف به‌کار بندند. اکبری ضمن بررسی ابعاد عفاف، قانون‌های مقابله با مفسده‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد.

  • حجاب از پیشینه تا پیامدها نوشته علی محمدی (معاصر) درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی درباره خاستگاه و پیشینه حجاب در تاریخ زندگی بشر، علل گرایش جوامع غربی به بی‌حجابی، ادله قرآنی و روایی وجوب حجاب، علل، عوامل و پیامدهای بی‌حجابی و وظایف مردان در مقابل مسئله حجاب است.


  • رسائل حجابيه مجموعه 33 رساله و كتاب است كه از سال 1290 تا 1348ش درباره حجاب نوشته شده و توسط جناب آقاى رسول جعفريان و به زبان فارسى گرد آمده است.
  • کشف حجاب اثر مهدی صلاح، سعی شده سیر کشف حجاب در ایران در عصر رضاشاه با تکیه بر منابع اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

  • زن، حجاب و حقوق ـ نگاهی دیگر اثر علی محمدزاده، زهرا خلیل سلیمانی، و اشراف دکتر محمدمهدی مظاهری، کتابی است که نویسندگان آن با هدف متوجه ساختن اذهان پیروان اسلام به‌ویژه نسل جوان به آموزه‌های اصیل اسلامی از یک‌سو و در عین حال، تبیین ستم‌هایی که در پوشش معرفی دیدگاه اسلام به‌عنوان نگرش فرودستانه به زن، هجمه علیه حجاب اسلامی و اهمیت آن، بی‌منطق نشان‌دادن وضع حقوقی زنان در اسلام و مواردی از این دست، نوشته‌اند.


  • مروارید عفاف: کاوشی در حیا، غیرت و حجاب اثر سید حسین اسحاقی، با انگیزه تبیین مسئله عفاف و حجاب به‌ویژه در امر برنامه‌سازی و حفظ حدود و مرزهای عفاف و حجاب و تأثیر مثبت این مهم بر افکار مخاطبان و نیز بررسی برخی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی و بحران‌های ناشی از چشم‌پوشی از این نماد عزت و سرافرازی نوشته شده است.


  • حجاب در ادیان الهی، نوشته ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ آش‍ن‍ان‍ی‌، کتابی پژوهشی درباره حجاب زنان از دیدگاه ادیان الاهی زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام است. مؤلف با استناد به کتاب‌های مقدس و متون مذهبی و سیره عملی و سخنان بزرگان ادیان نامبرده و به روشی توصیفی به طرح و بررسی این موضوع پرداخته است. او می‌گوید: حجاب در ادیان قبل از اسلام به‌صورت شدیدتری وجود داشته است و اسلام صرفاً به تنظیم و قانون‌مند کردن آن پرداخته است.