زن، حجاب و حقوق ـ نگاهی دیگر

  از ویکی‌نور
  زن، حجاب و حقوق ـ نگاهی دیگر
  زن، حجاب و حقوق ـ نگاهی دیگر
  پدیدآورانمحمدزاده، علی، خلیل سلیمانی، زهرا، مظاهری، محمدمهدی
  ناشرفردوس
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1384ش
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  زن، حجاب و حقوق ـ نگاهی دیگر، اثر علی محمدزاده، زهرا خلیل سلیمانی، و اشراف دکتر محمدمهدی مظاهری، کتابی است که نویسندگان آن با هدف متوجه ساختن اذهان پیروان اسلام به‌ویژه نسل جوان به آموزه‌های اصیل اسلامی از یک‌سو و در عین حال، تبیین ستم‌هایی که در پوشش معرفی دیدگاه اسلام به‌عنوان نگرش فرودستانه به زن، هجمه علیه حجاب اسلامی و اهمیت آن، بی‌منطق نشان‌دادن وضع حقوقی زنان در اسلام و مواردی از این دست، نوشته‌اند.

  زن، در اسلام و نگرش اسلامی جایگاه ممتازی دارد و به‌عنوان رکن مکمل جامعه انسانی شمرده شده است و بر اساس آموزه‌های اسلامی و غیرت ملی ایرانیان، همواره باید حریم عفت او حفظ گردد. با این‌حال، به‌دلیل گسترش تبلیغات کاذب و همه‌جانبه، تردیدهایی هر چند سست‌بنیان، ولی قابل تأمل درباره نگرش اسلام به زن، حقوق او در اسلام، همچنین کیفیت آموزه‌های اسلامی درباره صیانت از این جنس لطیف در برابر هجمه‌های مختلف شخصی، روحی و اجتماعی، به گوش می‌رسد، امری که توجه به آن برای اصلاح و روشن کردن افکار نسل جوان نسبت به اسلام و آموزه‌های متعالی آن، در شرایط جدید بسیار ضروری است.

  کتاب حاضر به روش تحلیلی ـ تاریخی، در چهار بخش اول و روش پیمایشی، در بخش پایانی تدوین شده است. در بخش اول کتاب، «جایگاه زن در اسلام و غرب»، بررسی و دلایل اختلاف این دو مطرح می‌شود. در بخش دوم، «وضعیت حجاب زن پیش از اسلام و پس از اسلام»، تبیین و ارزش آن بیان می‌گردد. بخش سوم، به «تبیین تاریخچه و گونه‌های مختلف فمینیسم و آسیب‌شناسی آن» و بخش چهارم به «حقوق زن در اسلام» اختصاص ‌دارد. بخش پنجم، شامل خلاصه یافته‌های یک تحقیق درباره وضعیت پوشش دانشجویان دختر در یکی از دانشگاه‌های تهران و عرضه راهکارهایی برای سامان‌دهی وضع مطلوب پوشش است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص155-156

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها