أصول الفقه (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور
  (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

  أصول الفقه ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  • علم أصول الفقه عنوان اثری است از عبدالوهاب خلاف با موضوع اصول فقه. خلاف در این کتاب یک جلدی که آن را به زبان عربی نگاشته، به بیان مباحث اصول فقه و ادله شرعی، احکام شرعی، قواعد اصولی لغوی و قواعد اصولی تشریعی، می‌پردازد.
  • اصول فقه مقارن، اثر علی‌اصغر رضوانی، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.  • موسوعة أصول الفقه المقارن، به کوشش مرکز تحقیقات و مطالعات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دو جلد به زبان عربی با موضوع اصول فقه با نگاه دایرة‌المعارفی و مطالعات تطبیقی فراهم شده است.
  • معجم مصطلحات أصول الفقه، تأليف قطب مصطفى سانو، استاد فقه اسلامى دانشگاه كويت، اثرى است متقن و مطابق با معيارهاى معجم‌نگارى كه به‌صورت الفبايى تدوين شده و معادل انگليسى هر اصطلاح اصولى نيز آمده است.

  • التمهيد في أصول الفقه تأليف صدرالدين فضل‌الله، به بحث درباره اصول كلى استنباط در اصول فقه و ادله اربعه براى اثبات حكم شرعى و اختلاف نظر اهل‌سنت درباره ادله احكام به‌ويژه در استناد به سنت و تعبير و تفسير آنان از سنت پرداخته است.