المحصول في أصول الفقه (معافری مالکی)

  از ویکی‌نور
  المحصول في أصول الفقه
  المحصول في أصول الفقه (معافری مالکی)
  پدیدآورانبدری، حسین علی (مصحح)

  فوده، سعيد عبداللطيف (مصحح)

  ابن عربی، محمد بن عبدالله (نویسنده)
  ناشردار البيارق
  مکان نشراردن - عمان
  سال نشر1420ق. = 1999م.
  چاپچاپ اول
  موضوعاصول‌ فقه‌ ما‌لکي‌ - قرن‌ ?ق‌ اصول فقه اهل سنت - قرن 6ق.
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  3م7م / 155/7 BP ‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المحصول في أصول الفقه، تألیف قاضی محمد بن عبدالله بن عربی معافری مالکی (متوفی 543ق)، از جمله منابع اصول فقه اهل سنت است. تحقیق و تصحیح کتاب به قلم حسین علی بدری و سعید عبداللطیف فوده صورت گرفته است.

  ساختار

  کتاب، مشتمل بر مقدمه محقق در سه فصل و متن تحقیق‌شده اثر است. نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی، مباحث اصلی اصول فقه را در ضمن دوازده کتاب ارائه کرده است.

  شیوه نویسنده بررسی دیدگاه مذاهب اهل سنت چون حنفی و شافعی و مالکی و نقد و ابرام اقوال مختلف به‌اختصار است.

  گزارش محتوا

  قاضی ابوبکر بن عربی از جمله علمای بزرگ مالکی است. وی صاحب تصانیف و تحقیقات مهمی است که شهرتش از زمان تألیف تا امروز در دنیا گسترش یافته است تا جایی‌که هیچ عالم بزرگ و طلبه نوآموزی از آن بی‌نیاز نیست[۱]‏.

  حسین علی یدری محقق اثر، این کتاب را از جمله کتب فراوانی دانسته که سال‌ها محبوس در کتابخانه‌ها بوده است. وی سبب فراموش شدن این کتب را قواعدی ممسوخ و موضوع در علم تحقیق از سوی برخی اشخاص که طعم و لذت کتب نفیس و ارزشمند را نچشیده‌اند دانسته و این امر منجر به خاک خوردن نفائس کتب در گنجینه‌های کتابخانه‌ها و غرف مخطوطات و عدم استفاده از آنها شده است. وی مردم عوام را طالب کتاب‌هایی دانسته که فایده چندانی ندارند، ولذا بازار تجارت کتاب به سمت این‌گونه کتاب‌ها رفته است. به همین جهت کتب ارزشمند فراوانی به سبب نبود محققینی که آنها را از تاریکی کتابخانه‌ها خارج کنند و به دست طالبان علم برسانند، نابود شده است[۲]‏.

  شیوه محقق اثر:

  1. استفاده از تنها نسخه خطی که تاکنون از کتاب به ‌دست آمده است؛
  2. تصحیح نص و دقت در سلامت آن از اشتباهات نسخی و املایی و نحوی به‌قدر امکان؛
  3. استخراج آیات و احادیث نبوی؛
  4. تهیه فهارس کامل برای کتاب؛
  5. ازآنجاکه در رابطه با کتاب و نویسنده آن و نصوصی که در آن آمده مطالعات ارزشمند فراوانی انجام شده، لذا محقق کتاب از نگارش مقدمه مفصل در این رابطه صرف ‌نظر نموده و تنها شرح ‌حالی کوتاه از نویسنده، اثبات انتساب کتاب به مؤلف و معرفی نسخه خطی اثر را ارائه کرده است[۳]‏.

  محقق در فصل اول مقدمه، پس از اشاره به نام، زندگی‌نامه مختصر، اساتید و شاگردان ابن عربی از 92 نوشته او نام برده و تاریخ وفاتش را 543ق، دانسته است[۴]‏. سپس در فصل دوم چهار دلیل برای انتساب این کتاب به قاضی ابن عربی ذکر کرده است؛ از جمله اینکه ذهبی در السير، ابن فرحون در الديباج و المقری در نفخ الطيب، کتاب المحصول را به قاضی نسبت داده‌اند[۵]‏.

  محقق در فصل سوم مقدمه به این نکته اشاره کرده که این نسخه تنها نسخه خطی است که از این اثر تاکنون در فهارس مخطوطات به ‌دست آمده است، البته ممکن است نسخه‌های دیگری از اثر در برخی کتابخانه‌ها که فهرست همه نسخ خطی آن کامل نشده، وجود داشته باشد[۶]‏.

  نویسنده در ابتدای کتاب فقه را عبارت از شناخت احکام شرعی و اصول فقه را ادله آن دانسته است[۷]‏. سپس افعال مکلفین را به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم و هریک را تعریف کرده است[۸]‏.

  در ادامه تعاریفی از حد، حکم، مکلف، بلوغ، عقل، علم و تکلیف ارائه و در ضمن پنج مسئله تکلیف مالایطاق، مست، دیوانه و خواب و تکلیف کفار را مورد بررسی قرار داده است[۹]‏.

  بر هر کس که بنای بر تحصیل و تحقیق علمی دارد، لازم است که پیش از ورود به آن علم از سوابقی که برای شناخت آن علم لازم است اطلاع یابد؛ لذا ابن عربی مطالب مورد نیاز را در ضمن ده سابقه توضیح می‌دهد؛ از جمله این سوابق تبیین حقیقت و مجاز و اسامی لغوی و شرعی است[۱۰]‏.

  مباحث اصلی کتاب با بحث اوامر و نواهی آغاز و پس از طرح مباحثی چون تأویل، افعال، مطلق و مقید، اخبار، اجماع و قیاس، همچون دیگر آثار اصولی با مبحث اجتهاد و تقلید به پایان آمده است.

  وضعیت کتاب

  آدرس آیات و نیز روایات در منابع روایی اهل سنت، معانی برخی الفاظ و عبارات و نیز ارجاعات مفیدی در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.

  در انتهای کتاب، فهارس اعلام، آیات، احادیث، شعر، امثال، فرق، اماکن، مراجع و موضوعات ذکر شده است.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5
  2. ر.ک: همان، ص6-5
  3. ر.ک: همان، ص6
  4. ر.ک: همان، ص15-9
  5. ر.ک: همان، ص16
  6. ر.ک: همان، ص17
  7. ر.ک: متن کتاب، ص21
  8. ر.ک: همان، ص22
  9. ر.ک: همان، ص27-24
  10. ر.ک: همان، ص31-28

  منابع مقاله

  مقدمه محقق و متن کتاب.

  وابسته‌ها