تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۲۱:۵۱
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

 جز   ‏۰۵:۵۵  بررسی دعای ندبه تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'به'''' به 'به '''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۱۸:۲۳  العرف الوردي في أخبار المهدي عليه‌السلام‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۱۱ [Mkheradmand110‏ (۳×)]
     
‏۱۸:۲۳ (کنونی | قبلی) +۷۲ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها: الثغور الباسمة في مناقب السیدة فاطمة)
     
‏۱۸:۲۱ (کنونی | قبلی) +۱۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}} ←‏وابسته‌ها)
 جز   
‏۱۸:۲۰ (کنونی | قبلی) +۲۲ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:امامت using HotCat)
     ‏۱۸:۲۲  الگو:مهدویت تفاوتتاریخچه +۸۰ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (العرف الوردي في أخبار المهدي عليه‌السلام)
     ‏۱۸:۱۶  الگو:سرور زنان جهان تفاوتتاریخچه +۷۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (الثغور الباسمة في مناقب السیدة فاطمة)

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۲۱:۴۸  الگو:مهدویت‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۹۲ [Mkheradmand110‏ (۵×)]
     
‏۲۱:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (المقنع في الغيبة)
     
‏۲۱:۴۰ (کنونی | قبلی) −۷۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (حذف تکرار)
     
‏۲۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۷۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (سيد‌ ‎مرتضى)
     
‏۲۱:۳۰ (کنونی | قبلی) −۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (+• امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام)
     
‏۲۱:۲۸ (کنونی | قبلی) +۶۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام)
     ‏۲۱:۴۷  المقنع في الغيبة‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۸ [Mkheradmand110‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۴۷ (کنونی | قبلی) +۱۶ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}}←‏وابسته‌ها)
 جز   
‏۲۱:۴۶ (کنونی | قبلی) +۲۲ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:امامت using HotCat)
     ‏۲۱:۴۵  امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۱۶ [Mkheradmand110‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) +۷۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها: تنزيه الأنبياء و الائمة عليهم‌السلام)
     
‏۲۱:۲۷ (کنونی | قبلی) +۱۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}} ←‏وابسته‌ها)
 جز   
‏۲۱:۲۶ (کنونی | قبلی) +۲۲ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:امامت using HotCat)
     ‏۲۱:۳۴  علم‌الهدی، علی بن حسین‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۰ [Mkheradmand110‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۳۴ (کنونی | قبلی) +۱۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}})
 جز   
‏۲۱:۳۳ (کنونی | قبلی) +۳۹ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:مهدویت‌پژوهان using HotCat)
 جز   
‏۲۱:۳۳ (کنونی | قبلی) −۲۶ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (removed Category:متکلمان using HotCat _)

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۲۰:۲۴  الگو:مهدویت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۲۱ [Mkheradmand110‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۲۴ (کنونی | قبلی) +۸۳ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ( سید طیب موسوی جزایری)
     
‏۲۰:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۳۸ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (البراهين الإثنا عشر علی وجود الإمام الثاني عشر)
     ‏۲۰:۱۸  موسوی جزایری، سید طیب‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱۵۹ [Mkheradmand110‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۱۸ (کنونی | قبلی) +۱۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}} ←‏وابسته‌ها)
 جز   
‏۲۰:۱۱ (کنونی | قبلی) +۳۹ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:مهدویت‌پژوهان using HotCat)
 جز   
‏۲۰:۱۰ (کنونی | قبلی) +۲۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:مصححان using HotCat)
 جز   
‏۲۰:۰۹ (کنونی | قبلی) +۷۹ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:شاگردان آیت‌الله سید ابوالقاسم خویى using HotCat)
     ‏۲۰:۱۲  البراهين الإثنا عشر علی وجود الإمام الثاني عشر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۴۳ [Hbaghizadeh‏؛ Mkheradmand110‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۱۲ (کنونی | قبلی) +۱۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ({{مهدویت}} ←‏وابسته‌ها)
 جز   
‏۲۰:۱۱ (کنونی | قبلی) +۲۲ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:امامت using HotCat)
     
‏۱۹:۱۸ (کنونی | قبلی) +۳۰۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۹:۲۷  آصفی، محمدمهدی تفاوتتاریخچه +۳۸ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۷:۴۱  صدر، سید محمدباقر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۴۱  مجموعه آثار سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت با رویکرد سیاسی و حقوقی تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۳۸  کورانی، علی تفاوتتاریخچه −۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - ' .' به '.') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۳۴  موسوی، سید یاسین تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۳۱  مکارم شیرازی، ناصر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها')
 جز   ‏۰۶:۲۲  حکیمی، محمدرضا‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۳۵ [Mkheradmand110‏ (۳×)]
 جز   
‏۰۶:۲۲ (کنونی | قبلی) +۸۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:شاگردان آیت‌الله سید محمدهادی میلانی using HotCat)
 جز   
‏۰۶:۲۱ (کنونی | قبلی) +۳۰ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:نویسندگان using HotCat)
 جز   
‏۰۶:۲۰ (کنونی | قبلی) +۲۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (added Category:شاعران using HotCat)

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳