ترجمه قرآن (ابهام‌ زدایی)

  از ویکی‌نور

  ترجمه قرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

  • تاریخ قرآن ترجمه «تاريخ القرآن» عبدالصبور شاهین، از جمله آثار معاصر در موضوع علوم قرآن است که در آن مباحث مختلفی چون شیوه گردآوری و کتابت قرآن و قرائات شاذ مطرح شده است. ترجمه این اثر به قلم سید حسین سیدی و تحقیق آن توسط هادی بزدی ثانی انجام شده است.
  • ترجمه قرآن و نکات نحوی آن ترجمه قرآن به زبان فارسى به همراه توضيحات نحوى لغات آن است كه توسط استاد اصغر برزى انجام گرفته است. مترجم در اين ترجمه به‌دنبال آن است كه ترجمه‌اى دقيق و همراه با نكات ادبى ارائه نمايد
  • ترجمه قرآن (مکارم) در اصل ترجمه‌اى است كه در تفسیر نمونه آمده و محصول پانزده سال كار گروهى روى تفسير قرآن مجيد است. تحقيق و بررسى اين اثر را هيئت علمى دارالقرآن انجام داده‌اند و ويراستارى آن بر عهده جواد محدثى بوده است.

  • قرآن کریم (ترجمه امامی) ترجمه‌ای است فارسی از قرآن کریم توسط ابوالقاسم امامی که با خط احمد نیریزی (قرن دوازدهم هجری) نوشته شده است.


  • ترجمه قرآن (مرکز فرهنگ و معارف قرآن) از جمله ترجمه‌هاى فارسى قرآن كريم است كه به موفقيت‌هایى چشمگير در برگردان واژه‌ها و انعكاس معانى آيات دست يافته و از حيث استوارى و روانى نثر، سهم بسزايى دارد.

  • قرآن کریم (ترجمه شیروانی) ترجمه‌ای است از قرآن کریم توسط علی شیروانی از نوع ترجمه لفظ به لفظ که البته از دیگر ترجمه‌های لفظ به لفظ به ترجمه معنایی و مفهومی نزدیک‌تر است تا آنجا که شاید گمان شود ترجمه‌‎ای معنایی نزدیک به ترجمه لفظ به لفظ است.  • قرآن مجید (ترجمه آیتی) از جمله ترجمه‌هاى معاصر از قرآن كريم به قلم آقاى عبدالمحمد آیتی است. در ميان ترجمه‌هاى موجود از قرآن كريم، ترجمه آقاى عبدالمحمد آیتی، از امتيازات خاصى برخوردار است و اثرى است كه ارزش ادبى فراوانى داشته و از جمله آثار ماندنى و جاويدان بشمار مى‌رود. سلامت و استحكام جمله‌بندى و پرهيز از سره‌نويسى فارسى و عربى‌گرايى افراطى و دورى از هرگونه حشو و زوائد، از ويژگى‌هاى اين ترجمه ارزشمند است.


  • قرآن قدس کهن‌ترین برگردان قرآن به فارسی است. این اثر توسط علی رواقی (متولد 1320ش) مورد پژوهش قرار گرفته و در دو جلد منتشر شده است.