طبقات (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  طبقات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  • طبقات أعلام الشيعة اثر شيخ آقابزرگ طهرانى (متوفى 1389ق)، دايرةالمعارفى است در شرح رجال شيعه از قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجرى كه به زبان عربى و در قرن چهاردهم هجرى نوشته شده است.  • طبقات الأطباء و الحكماء (ترجمه محمدكاظم امام) تألیف سليمان بن حسّان اندلسى مشهور به ابن جلجل، از جمله كارهاى گرانمايه فرهنگى است كه نویسنده در دربار اموى در شهر قرطبه به انجام رسانده است. اين كتاب را چنان كه خود ابن جلجل در مقدمه مى‌گويد به خواهش يكى از اميرزادگان اموى نوشته و در آغاز سال 377ق از نگارش آن فراغت يافته است.  • طبقات الشافعية تأليف عبدالرحيم اسنوى(جمال‌الدين) (متوفى 772ق) كتابى است در شرح حال علماى شافعيه كه به زبان عربى نوشته شده و توسط كمال يوسف حوت مورد تحقيق قرار گرفته است.  • طبقات المفسرين (أدنه‌وي) تألیف احمد بن محمد الأدنه‌وى، كتاب پيرامون يكى از موضوعات علوم قرآنى، يعنى تاريخ تفسير و مفسران نوشته شده است.مؤلف كه از علماء قرن يازدهم هجرى مى‌باشد، در اين كتاب به شرح حال و معرفى حدود 640 نفر از مفسران اسلامى پرداخته است.  • طبقات شعراء المحدثين به زبان عربى، اثر ابوالعباس، عبدالله بن المعتز بن المتوكل، مشهور به ابن المعتز (247 - 296ق)، مى‌باشد. نام ديگر اين اثر، «الاختيار من شعر المحدثين» مى‌باشد كه اين را حمزه اصفهانى نقل نموده، ولى اكثر، اين اثر را با نام «طبقات الشعراء» نقل نموده‌اند.