تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الخمس و الأنفال

  از ویکی‌نور
  تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الخمس و الانفال
  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الخمس و الأنفال
  پدیدآورانمرکز فقهی ائمه اطهار(ع) (محقق) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده)
  ناشرمرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1381 ش
  چاپ1
  شابک964-7709-01-3
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  تفصيل الشريعۀ في شرح تحريرالوسيلۀ: الخمس والأنفال و رسالۀ في الخمس تأليف آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى است كه در آن به شرح ديدگاه‌هاى امام خمينى در باب خمسِ از كتاب تحريرالوسيلۀ پرداخته و همچنين تقرير دروس خارج فقه آيت‌الله بروجردى در مبحث خمس را به آن ضميمه كرده است. اين نوشتار توسط مركز فقهى ائمه اطهار(ع)مورد تحقيق قرار گرفته است.

  ساختار

  از دو بخش اصلى و يك ضميمه تركيب يافته است. در بخش اول و دوم مباحث خمس و انفال از ديدگاه مصنف مورد بررسى فقهى و استدلالى قرار گرفته و در ضميمه تقريرات درس خارج فقه آيت‌الله بروجردى در مبحث خمس ارائه شده است. در ابتداى صفحات، متن تحريرالوسيلۀ و در پائين صفحه شرح و توضيح اين مباحث درج گرديده است.

  گزارش محتوا

  در ابتداى كتاب به ادله وجوب خمس در آيات و روايات اشاره شده؛[۱]  سپس موارد وجوب خمس مانند غنايم جنگى، معادن، گنج، غواصى، مقدار مازاد مصرف ساليانه، مال حلال مخلوط به حرام و زمينى كه فرد ذمى از شخص مسلمان خريدارى می‌كند، به طور تفصيلى بررسى می‌شود.[۲] 

  در همين رابطه نگارنده به بحث درباره شرايط تعلق خمس به موارد فوق الذكر پرداخته است. در ادامه، به شرايط كسانى كه مستحق گرفتن خمس هستند و کیفیت تقسيم آن اشاره نموده و براى خمس سهمهايى مانند سهم سادات، سهم امام عليهالسلام، سهم فقرا، در راه ماندگان، يتيمان و مساكين در نظر گرفته و کیفیت خرج كردن سهم مبارک امام معصوم(ع) توسط فقها در عصر غيبت را بررسى كرده است.[۳] 

  بخش بعدى كتاب اختصاص به انفال و مصاديق آن دارد و در آن مواردى مانند اراضى مفتوحۀ عنوۀ، اراضى موات، زمينهاى بدون صاحب، درياها، نهرها، جنگلها، كوه‌ها و عوايد حاصل از آنها، غنايم جنگى (در جنگى كه به اذن امام معصوم صورت نگرفته باشد)، ارث كسى كه وارث ندارد و ساير موارد انفال مورد بحث قرار گرفته و کیفیت مصرف اين قبيل از اموال بررسى گرديده است.[۴] 

  در بخش پايانى، تقريرات درس خارج فقه آيت‌الله بروجردى در باب خمس ارائه گرديده و تقريباً همان مباحث مربوط به خمس يعنى ادله وجوب خمس و موارد وجوب آن و مستحقين اموال خمس و کیفیت هزينه كردن و سرپرستى خمس در عصر غيبت تبيين ميگردد.

  اين كتاب داراى 440 صفحه می‌باشد و در پايان آن فهرست منابع و مصادر و فهرست تفصيلى موضوعات درج گرديده است.

  پانویس

  1. تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة، آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۷
  2. همان، ص ۱۷
  3. همان، ص ۲۵۱
  4. همان، ص ۲۹۱

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب

  وابسته‌ها