تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الطهارة النجاسات و احكامها)

  از ویکی‌نور
  تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الطهاره النجاسات و احکامها)
  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الطهارة النجاسات و احكامها)
  پدیدآورانفاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرالطهاره: النجاسات و احکامها
  ناشرمحمد الموحدي اللنکراني
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1409 ق
  چاپ1
  موضوعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر

  طهارت

  فقه جعفری - رساله عملیه
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏30237‎‏ ‎‏1368
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: النجاسات و أحكامها تأليف آیت‌الله محمد فاضل لنكرانى در موضوع فقه (مبحث طهارت و نجاست) و در شرح مباحث فقهى «تحرير الوسيلة» امام خمينى نگاشته شده است.

  مدارک و مستندات فقهى مؤلف در پاورقى كتاب درج شده و در پايان نيز فهرستى تفصيلى از موضوعات ارائه گرديده است. كتاب به زبان عربى است و داراى 492 صفحه می‌باشد.

  انگيزه تأليف

  طرح مباحث فقهى كتاب «تحرير الوسيلة» به صورت مستدل و شرح فتاوى فقهى امام خمينى است.

  ساختار

  همانند اغلب شروح ديگر متكى به متن نویسنده است و ذيل كلام او مطالبش را ارائه می‌كند. روش بحث در اين كتاب فقه استدلالى و با استفاده از مستندات و ادله اربعه شيعه است.

  گزارش محتوا

  نگارنده ضمن برشمردن انواع نجاسات، احكام و فروعات فقهى مربوط به هر يك را جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

  اولين شىء نجسى كه مورد بررسى و توضيح واقع شده، بول و غائط انسان و حيوان است كه در آن طهارت بول و غائط حيوان حلال گوشت و نجاست بول و غائط حيوان حرام‌گوشت و احكام شك در نجاست بول و غائط برخى از حيوانات بيان شده است.[۱]  نجاست منى انسان و هرگونه حيوانى كه نفس سائله دارد اعم از حيوانات حلال‌گوشت و حرام‌گوشت از مباحث بعدى كتاب است.[۲] 

  در ادامه به نجاست مردار انسان و حيوانات داراى خون جهنده اشاره شده و شروط نجاست انواع مردار و استثناهاى آن بيان گرديده است.[۳]احكام طهارت و نجاست تخم‌مرغ خارج شده از مرغ مرده و شير دوشيده شده از حيوان مرده و اجزاء كنده شده از بدن حيوان زنده نيز از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش است.[۴]  احكام نجاست خون انسان و حيوان داراى نفس سائله و استثناهاى آن[۵]، احكام مربوط به نجاست سگ و خوك[۶]، احكام نجاست شراب[۷]  و آب جو[۸]، احكام نجاست كافر[۹]  و احكام نجاست عرق شتر نجاست‌خوار و فروعات فقهى مربوط به آن از ديگر فروع مطرح شده است.[۱۰] 

  در همين راستا نگارنده به بررسى نجاست الكل، عصير عنبى و معنا و مصداق كافر و حكم به طهارت و نجاست آنان مى‌پردازد.

  در بخش ديگر به بحث درباره احكام طهارت و نجاست بدن و لباس در حال نماز[۱۱]، طهارت و نجاست مربوط به مسجد، احكام ازاله نجاست از مصحف شريف (قرآن)[۱۲]، شك در سرايت رطوبت نجس به لباس و بدن و احكام ثبوت نجاست و راه‌هاى اثبات نجاست يك شىء پرداخته شده است.[۱۳] 

  کیفیت نجس شدن برخى از اشيا به انواع نجاسات[۱۴]  و معتبر بودن شهادت دو نفر عادل براى اثبات طهارت و نجاست يك شىء و فروض متعارض در اين مسئله[۱۵]  و همچنين بحث درباره موارد غير قابل اعتنا نجاست در نماز و مقدار نجاست معفو در نماز و احكام شرعى مربوط به آنها، از مباحث پايانى كتاب است.[۱۶] 

  پانویس

  1. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، شیخ محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳
  2. همان، ص ۲۹
  3. همان، ص ۳۸
  4. همان، ص ۶۶
  5. همان، ص ۱۰۳
  6. همان، ص ۳
  7. همان، ص ۱۳۸
  8. همان، ص ۱۹۸
  9. همان، ص ۲۰۴
  10. همان، ص۲۶۳
  11. همان، ص ۲۷۷
  12. همان، ص ۳۰۷
  13. همان، ص ۳۳۲
  14. همان، ص ۳۷۵
  15. همان، ص ۳۹۵
  16. همان، ص ۴۳۲

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب

  وابسته‌ها