تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (احكام التخلی)

  از ویکی‌نور
  تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (احکام التخلی)
  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (احكام التخلی)
  پدیدآورانفاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرتحریر الوسیله. شرح شرح تحریر الوسیله
  ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1403 ق
  چاپ1
  موضوعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر فقه جعفری - رساله عملیه
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3027‎‏ ‎‏1362
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - احكام التخلى، تأليف آیت‌الله فاضل لنكرانى است كه آن را در شرح باب تخلى از كتاب «تحرير الوسيلة»، نوشته امام خمينى(ره)، در سال 1395ق، به زبان عربى نگاشته است.

  ساختار

  كتاب، از چهار فصل با هشتاد مسئله تشكيل شده است. فصل اول، درباره‌ى احكام تخلى، فصل دوّم، درباره‌ى استنجاء، فصل سوّم، در مورد استبراء و فصل چهارم، درباره‌ى وضو مى‌باشد و خود مبحث وضو، از چند بخش تشكيل يافته كه عبارتند از: واجبات وضو، شرايط وضو، موجبات و غايات وضو، خلل واقع در وضو و وضوى جبيره.

  گزارش محتوا

  مطالبى كه شارح به بررسى و شرح آنها و احيانا اقامه دليل براى اثبات يا نفى آنها پرداخته، عبارتند از: وجوب ستر عورت خويش و حرمت نظر به عورت ديگرى در همه حالات و ذكر موارد استثنايى؛ آنچه ستر عورت با آن حاصل مى‌شود؛ نظر به عورت ديگرى از پشت شيشه و در آينه و آب زلال؛ نگاه به عورت غير در حال اضطرار؛ حرمت رو يا پشت به قبله كردن در حال تخلى؛ آيا مراد، رو كردن يا پشت كردن به قبله، با مقاديم بدن است يا با خود بول و غائط؟ آيا حكم حرمت، اختصاص به حالت بول و غائط دارد يا شامل حالت استبراء يا استنجاء نيز مى‌شود؟ در حالت اضطرار به انجام يكى از اين دوتا (رو كردن يا پشت كردن به قبله)، آيا هيچ ترجيحى در بين نيست يا ترجيح با استدبار است؟؛ آيا در تطهير مخرج بول، شستن با آب، متعين است يا غير آب نيز كفايت مى‌كند؟ كمترين چيزى كه در شستن بول كفايت مى‌كند؛ آيا در تطهير مخرج غائط، شستن با آب، متعين است يا غير آب نيز كفايت مى‌كند و در هر صورت، تعدد، شرط است يا خير؟ شرايط چيزى كه به كمك آن، مخرج غائط تطهير مى‌شود؛ وجوب ازاله عين و اثر نجاست در استنجا با آب و وجوب ازاله عين فقط در استنجا با غير آب؛ عدم كفايت غير آب در صورت تعدى نجاست از مخرج، پس از عدم صدق استنجا بر آن و اختصاص ادله جواز تمسح(تطهير مخرج غائط با غير آب) به استنجا؛ حرمت استنجا با محترمات و...

  عدم وجوب مالش دادن مخرج بول با دست؛ حكم استبراء و کیفیت آن؛ شك در اصل استبراء؛ شك در صحت استبراء؛ حكم شك در خروج رطوبت و عدم آن از ناحيه كسى كه استبراء نكرده است؛ حكم كسى كه مى‌داند آنچه از وى خارج شده، تماما مذى است، اما شك دارد كه آيا بول نيز با آن خارج شده يا خير؛ حكم كسى كه شك دارد آنچه از وى خارج شده تماما مذى است يا مركب از مذى و بول مى‌باشد؛ حكم كسى كه بعد از بول، استبراء كند و وضو بگيرد، آن‌گاه رطوبتى مشتبه بين بول و منى از وى خارج شود؛ حكم كسى كه بعد از بول، استبراء نكند و وضو بگيرد، آن‌گاه رطوبتى مشتبه بين بول و منى از وى خارج شود؛ حكم كسى كه بعد از بول و قبل از وضو، رطوبتى مشتبه بين بول و منى از وى خارج شود؛ آنچه در وضو واجب است(واجبات وضو)؛ کیفیت شستن صورت در وضو؛ حكم شستن آن مقدار از ريش كه از حدود صورت خارج شده است؛ وجوب شستن ظاهر ريش و عدم وجوب تخليل آن؛ شستن دست‌ها در وضو؛ مراد از مرفق و وجوب و عدم وجوب شستن آن؛ عدم وجوب شستن بواطن بدن؛ وجوب زدودن چرك‌هاى زير ناخن در صورتى كه از ظاهر بدن به شمار آيد؛ وجوب شستن آن مقدار از صورت و دست‌ها كه پس از قطع شدن تكه گوشتى از آن، آشكار شده است؛ وجوب رساندن آب به شكاف‌هايى كه در پشت دست ايجاد مى‌شود در صورتى كه طورى وسيع باشند كه جوف آنها ديده شود و...

  شرايط وضو(با مسائل بيست و يك‌گانه آن)؛ موجبات وضو(با مسائل پنج‌گانه آن)؛ غايات وضو(با مسائل دوگانه آن)؛ احكام خلل(با مسائل سه‌گانه آن) و وضوى جبيره (با مسائل چهارده‌گانه آن).

  وابسته‌ها