ترجمه الحیاة

  از ویکی‌نور
  ترجمه الحیاة
  ترجمه الحیاة
  پدیدآورانحکیمی، محمدرضا (نویسنده)

  آرام، احمد (مترجم)

  حکیمی، محمد (نویسنده)

  حکیمی، علی (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرالحیاة. فارسی - عربی دایرةالمعارفی اسلامی علمی پژوهشی...
  ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  مکان نشرتهران - ایران ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  سال نشر1371 ش
  چاپ3
  شابک964-430-401-2
  موضوعاحادیث شیعه - قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد9
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏136‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏8‎‏ ‎‏ح‎‏9041
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ترجمه الحیاة مجموعه‌ايست علمى، پژوهشى و تخصصى كه در آن تعاليم اسلام، بر پايۀ قرآن كريم و حديث شريف توسط على و محمد و محمدرضا حكيمى تدوين و عنوان‌گذارى و فصل‌بندى شده، كه راه يك زندگى آزاد و پيشرو را، هم براى فرد و هم براى جامعه، نشان مى‌دهد.اين اثر توسط احمد آرام ترجمه شده است.

  «الحياة» مجموعه‌ايست دايرةالمعارف گونه، منعكس كنندۀ يك نظام فكرى-عملى به دست آمده از متن اسلام، شامل پاسخ به بسيارى از مسائل زندگى متحول انسانى، بر پايۀ پى‌ريزى حاكميّتى درست.بنا بر اين اين كتاب تنها مجموعه‌اى از آيات و احاديث نيست، بلكه تنظيم جهان شناسى و ايدئولوژى اسلامى است با التزام دقيق به اينكه اين جهان شناسى و ايدئولوژى به دست آمده از قرآن و حديث و از فهم مجموعى و موضوعى آنها باشد.از اين رو «الحياة» عرضه كنندۀ يك نظام مكتبى و يك جريان پيوسته است نه فصل‌هایى پراكنده و موادّى گزيده و فاقد ارتباط اندام‌وار، بلكه بابها و فصل‌هاى آن يكسر، يك پيكرۀ واحد شناختى و فكرى و عملى را ارائه مى‌كند و يك جهان‌نگرى فراگير را در پيش ديده‌ها مى‌نهد.

  مؤلف سعى كرده براى اينكه كتاب از اعتبار خاصى برخوردار باشد موارد ذيل را رعايت كرده است:

  1. آيات قرآن كريم:در آغاز فصل‌ها و عناوين مسائل، در بيشتر موارد، آيات قرآن كريم ذكر شده و به «ثقل اكبر» استناد گشته است.
  2. انطباق مضمونى احاديث با آيات، كه نشان دهندۀ شرح و تفسير و بيان بودن روايات و احاديث نسبت به تعاليم قرآنى است.
  3. تعاضد مضمونى احاديث
   الف:انطباق مضامين ديگر احاديث با احاديث نبوى كه خود نشانگر اينست كه احاديث ائمه طاهرين عليهم‌السلام در همان راه و همان تعليم و همان خط شناخت و اقدام فرمايشات نبوى است.
   ب: تعاضد مضمونى احاديث امامان، خود اين احاديث نيز با يكديگر هماهنگى استوار و حركتى همگون دارند و هر يك مضمون ديگرى را تأييد مى‌كند.خود اين تعاضد مضمونى موجب اعتماد به مضمون حديث مى‌گردد.
  4. ذكر مآخذ:علاوه بر آدرس آيات قرآن كريم، مأخذ هر حديث نيز به همراه آن نام برده شده است. و اين مآخذ در نوع خود معتبر است به ويژه آنكه بيشتر آنها، مستقيم و غير مستقيم، از مصنفات قدما و كتب اربعه و... كه هر كدام به گونۀ معتبر تلقى مى‌شوند، فراهم آمده‌اند.

  ساختار

  تا كنون 6 جلد از اين كتاب ارزشمند به جامعۀ علمى ارائه شده است اما مؤلفين انتظار دارند تعداد مجلدات كل اين مجموعه به 10 تا 12 جلد شامل 100 باب و 3000 فصل كوچك و بزرگ برسد كه با پاره‌اى اشاره‌ها، نگرشها، توضيح‌ها و...همراه خواهد بود.

  كتاب با سرآغازى بر ترجمۀ فارسى و سپس مقدمه‌اى آغاز مى‌شود. و مشتمل بر ابوابى چند است و در هر باب فصولى گنجانده شده است.كتاب سرشار است از موضوعات متنوع و گوناگون كه از آيات شريفۀ قرآن و احاديث معصومان عليهم‌السلام فراهم آمده است.در پايان هر باب عنوانی «نگاهى به سراسر باب» به چشم مى‌خورد مقصود از آن اينست كه اگر چه به صورتى بسيار فشرده-انديشه و رهنمونى‌اى كه مواد هر باب به دست مى‌دهد، با خواننده در ميان نهاده شود و پرتوى بر اين داده‌ها افكنده گردد.

  گزارش محتوا

  جلد اول و دوم اين مجموعه شامل ابوابى نظير:شناخت و اصالت آن، عقيده و ايمان، عمل، امتيازهاى جهان‌بينى الهى، اصول كلى رسالت پيامبران، قرآن، رهبران راستين و ويژگى‌هاى ايشان، عالمان، ولايت و حكومت و حاكم اسلامى و تكاليف و مسئوليتهاى او مى‌باشد.

  مجلدات سوم تا ششم اين مجموعه به بحث در بارۀ موضوعات و مسائل مالى و اقتصادى و معيشتى مى‌پردازد.

  اين مجلدات شامل ابوابى نظير

  1. مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى(خطوط كلى)(در اين باب به مسائلى چون:
   مال در تصور اسلامى، كار در تصور اسلامى، اسلام و نظام تكاثرى اترافى، محدوديت مالكيت در تشريع اسلامى، مقابله اسلام با زراندوزى، محدوديت مصرف در تشريع اسلامى، مبارزه با اسراف و تبذير، اسلام و مبارزه با فقر، دارایى، مواسات، قسط اسلامى، كشاورزى، دام‌پرورى، صنعت و اختراع، بازرگانى، احتكار، ربا و غيره پرداخته شده است).
  2. مدخلى بر تحقيق در اقتصاد اسلامى(اصول كلى):اين باب نيز مشتمل بر مطالبى در بارۀ اشكال مختلف مالكيت، امكانات و اموال عمومى، احتكار، انفاق، تعاون اجتماعى، سطح زندگى براى توده‌ها و غيره مى‌باشد.

  وضعيت كتاب

  اين نسخه توسط اخوان (برادران) حكيمى تهيه و تدوين گشته و آقاى احمد آرام كار ترجمه آن را به عهده گرفته است.كتاب در 6 جلد از سوى دفتر نشر فرهنگ اسلامى به چاپ رسيده است.

  جلد اول براى بار چهارم در سال 1380

  جلد دوم براى بار سوم در سال 1380

  جلد سوم چاپ دوم 1378

  جلد چهارم چاپ سوم 1381

  جلد پنجم چاپ سوم 1381

  و جلد ششم براى اولين بار در سال 1380 به چاپ رسيده است.

  وابسته‌ها