برهان شفا

  از ویکی‌نور
  برهان شفا
  برهان شفا
  پدیدآورانقوام صفری، مهدی (مترجم و محقق) ابن سینا، حسین بن عبدالله (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرشفا. برگزیده. برهان
  ناشرفکر روز
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1373 ش
  چاپ1
  موضوعبرهان منطق - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BBR‎‏ ‎‏496‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ق‎‏9
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  برهان شفا، ترجمه فارسی فن پنجم، از منطق شفاى بوعلى است. اين ترجمه، توسط مهدى قوام صفرى، به انگيزه آشنايى دانش‌جويان فلسفه، با يكى از بهترين متون فلسفه‌ى علم و بخشيدن ديدگاه جديدى به آنان درباره بسيارى از ادعاها و نوآورى‌ها، صورت گرفته است.

  ساختار

  ترجمه، پس از سپاس‌گزارى و ديباچه، به تبعيت از اصل، چهار مقاله دوازده، ده، نه و ده فصلى را در بر گرفته است. مترجم، در هر فصلى، نخست، بخشى از متن را ذكر كرده و به ترجمه آن پرداخته و سپس به سراغ بخش بعدى رفته است.

  گزارش محتوا

  به گفته مترجم، محورهاى اصلى‌اى كه متن برهان شفا را تشكيل مى‌دهند، عبارتند از: 1- تقسيم علم به تصور و تصديق. 2- معنى برهان و انواع آن. 3- شرايط مقدمات برهان. 4- مسبوق بودن هر علمى‌به علم ديگر. 5- کیفیت نيل به مجهولات از طريق معلومات و ارتباط آنها. 6- ماهيت علم يقينى؛ يعنى مسئله تمييز علم از غير علم. 7- مسئله استقراء، مشكل آن و راه حل آن و تفاوت آن با تجربه. 8- نقل برهان از علمى به علمى؛ يعنى مسئله تداخل علوم. 9- مسئله تمايز علوم. 10- فضيلت بعضى از اشكال قياس بر بعضى ديگر. 11- ماهيت حد، محدوديت‌هاى آن و شرايط آن. 12- فرق علم و ظن. 13- سودمندى حس در اكتساب علم يقينى. 14- چگوگى وقوع غلط در انواع استدلال‌هاى منطقى. 15- چگونگى مشاركت حد و برهان. 16- معانى مختلف اعراض ذاتى و معنى آن در كتاب برهان. 17- معنى مناسبت مقدمات برهانى با استدلال برهانى. 18- متناهى بودن حدود اوساط در استدلال‌هاى موجبه و سالبه. 19- فرق اساسى علوم رياضى با علوم غير رياضى و اينكه چرا رياضيات، علمى يقينى محسوب مى‌شود. 20- محدوديت‌هاى علوم تجربى. 21- چگونگى اكتساب حد. 22- چگونگى اكتساب مبادى اولى، انكار فطريت فلسفى. 23- سهم تقسيم و طبقه‌بندى اشياء و موجودات در شناسايى آنها. 24- مفهوم كليت در كتاب برهان و بنا بر اين در حوزه علوم تجربى و تفاوت اين مفهوم با مفهوم سور كلى. 25- مفهوم ضرورت در كتاب برهان و بنا بر اين در حوزه علوم تجربى. 26- کیفیت اعطاى لميت و انيت مسئله‌اى واحد در دو علم مختلف و...

  وضعيت كتاب

  پاورقى‌هاى مربوط به توضيح مواضع مشكل از برهان شفا كه از 1 تا 727، در متن ترجمه، شماره‌گذارى شده، در آخر كتاب به ترتيب شماره تفسير شده است و فهرست مطالب، پس از آن واقع گرديده است.

  وابسته‌ها