آشنایی با قرآن (تربیت معلم)

  از ویکی‌نور
  آشنایی با قرآن
  آشنایی با قرآن (تربیت معلم)
  پدیدآورانجمعی از نویسندگان (نویسنده)
  ناشرمؤسسه انتشارات امیر کبير، شرکت چاپ و نشر بين الملل
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1382 ش
  چاپ4
  شابک964-304-097-6
  موضوعقرآن - اعجاز

  قرآن - راهنمای آموزشی قرآن - علوم قرآنی

  قرآن - وحی
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏BP‎‏ ‎‏69‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏5
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  آشنايى با قرآن توسط جمعى از نویسندگان، برای تدريس در مراكز آموزشى تربيت معلم و آموزش و پرورش تهيه شده است. اسامی نویسندگان کتاب ذکر نشده است اما از متن کتاب بدست مى‌آيد كه تهيه كنندگان، كسانى هستند كه در تهيۀ متون آموزشى با آموزش و پرورش همكارى داشته‌اند.

  ویژگى‌ها

  1. متن کتاب سليس و روان است و همگان مى‌توانند از آن استفاده نمايند.
  2. مطالب به اختصار بيان شده است.
  3. مباحث ارائه شده با یکديگر ارتباط دارند و تقريباً سير منطقى در آن رعايت شده است.
  4. كليۀ آياتى كه به عنوان شاهد ذكر شده ترجمۀ آنها نيز آمده است.
  5. از برخى از منابع اصلى همچون کتاب البرهان «زركشى» و تاريخ قرآن «زنجانى» استفاده شده است.
  6. در پایان کتاب تفسير سورۀ و العصر از شهيد مطهرى به عنوان نمونه ذكر شده است.

  گزارش محتوا

  همانگونه كه از نام کتاب بدست مى‌آيد این کتاب آشنايى با موضوعاتى است كه پيرامون قرآن بحث مى‌نمايد و از آنجا كه مباحث مطرح شده در آن به صورت اختصار و گذرا مى‌باشد نام آنرا آشنايى با قرآن گذاشته‌اند.در این کتاب ابتدا به معرفى چند اصطلاح همچون منابع و مآخذ، متن[۱]، پرداخته و در ادامه منابع معتبر از نظر اسلام را كه عبارتند از قرآن، سنت، عقل، اجماع نام برده به اختصار توضيح مى‌دهد[۲]. سپس به شرح مهمترين آنها كه قرآن كريم است پرداخته و پس از تعريف قرآن ضرورت شناخت آن را بيان مى‌كند[۳]-در قسمت ديگرى از کتاب نام‌هاى قرآن را بيان كرده آياتى كه دلالت بر اسامى و اوصاف قرآن مى‌كند را ذكر مى‌نمايد.[۴] در قسمت ديگرى از کتاب بحث اعجاز قرآن را مطرح نموده برخى از وجوه اعجاز قرآن همچون فصاحت و بلاغت، اخبار غيبى و اتقان و یکنواختى مطالب آن را توضيح مى‌دهد.[۵] در بخش ديگرى از کتاب مسالۀ نزول قرآن را بررسى و به همین مناسبت بحث سوره‌هاى مكى و مدنى و ملاكهاى شناخت هر كدام را ذكر مى‌كند[۶] و به دنبال آن کیفیت دريافت قرآن از طرف پيامبر(ص) را با عنوان مسالۀ وحى مورد بررسى قرار داده اقسام آنرا نيز توضيح مى‌دهد و در پایان این قسمت تفاوت وحى و الهام را ذكر مى‌كند. در قسمت ديگرى از کتاب مسالۀ جمع قرآن را مطرح[۷]، و در این زمینه تلاشهایى را كه شخص پيامبر(ص) و مسلمانان جهت حفظ قرآن از خود نشان داده‌اند توضيح مى‌دهد و جمع قرآن را در زمان خلافت ابوبكر بيان نموده آنگاه به مسالۀ توحيد مصاحف در دوران خليفۀ سوم پرداخته است در بخش ديگرى از کتاب چند اصطلاح علوم قرآنى همچون بطن و ظاهر، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تاویل و تفسير را معنى نموده و آنگاه به معرفى برخى از كتب تفسيرى از اهل سنت و شيعه مى‌پردازد.[۸] در پایان کتاب برای آشنايى با تفسير قرآن به عنوان نمونه، تفسير سورۀ والعصر كه از طرف شهيد مطهرى بيان شده است را ذكر كرده‌اند[۹]. نكتۀ قابل ذكر این است كه این کتاب از طرف عده‌ای جمع‌آورى شده (كه اسامى آنها معلوم نيست) و در مراكز آموزشى همچون تربيت معلم به عنوان متن کتاب درسى مورد استفاده قرار گرفته است.

  اشكالات

  1. مؤلفين کتاب ناشناخته است و معلوم نيست چه كسانى این کتاب را تأليف كرده‌اند.
  2. اين کتاب در حقيقت خلاصه‌ای از کتاب قرآن در اسلام علاّمه طباطبائى است. زيرا اكثر مطالب آن، از این کتاب گرفته شده است.
  3. در بحث مصاحف(ص 97)آنگاه كه مصاحف معروف را نام مى‌برد، مصحف حضرت فاطمه(ع) را به عنوان یکى از مصاحف ذكر نموده، در صورتي‌كه مصحف حضرت زهرا(س)، از مصحف‌هاى معروف -كه شامل قرآن و مانند مصحف حضرت على(ع) باشد- به شمار نمى‌رود چراکه متن آن قرآن نيست.

  پانويس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص9
  2. ر.ک: همان، ص 12
  3. ر.ک: همان، ص13
  4. ر.ک: همان، ص31
  5. ر.ک: همان، ص36
  6. ر.ک: همان، ص 57
  7. ر.ک: همان، ص 85
  8. ر.ک: همان، ص101
  9. ر.ک: همان، ص122

  وابسته‌ها