علوم قرآن

  از ویکی‌نور
  علوم قرآن
  علوم قرآن
  پدیدآورانسعیدی روشن، محمدباقر (نویسنده)
  ناشرمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، مرکز انتشارات
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1379 ش
  چاپ2
  شابک964-6740-25-1
  موضوعقرآن - علوم قرآنی
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏69‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏7‎‏ع‎‏8
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  علوم قرآن تألیف محمدباقرسعيدى روشن، كتاب پيرامون موضوعات مختلف علوم قرآنى نوشته شده است، مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در اين كتاب مهمترين مباحث علوم قرآنى را مورد بحث قرار داده است وى مطالب كتاب را در پنج بخش بيان نموده كه در بخش اول مسالۀ وحى را توضيح مى‌دهد در بخش دوم به مسالۀ اعجاز پرداخته، امكان اعجاز قرآن و وجوه مربوط به آن و نيز مسالۀ صَرْفه را تشريح نموده است در بخش سوم، نزول قرآن و نيز تدوين و قرائت آن را با عنوان:قرآن از نزول تا تدوين بحث نموده است. در بخش چهارم، تحريف ناپذيرى قرآن را تشريح نموده، ادلۀ مربوط به آن را بيان كرده است.

  بخش پنجم را اختصاص داده است به اصول و مبانى فهم قرآن كه در آن مسالۀ تفسير قرآن و دلايل نيازمندى قرآن به تفسير بيان شده است از نكات قابل ذكر دربارۀ اين كتاب، بيان مطالب و ترتيب منطقى آنهاست كه مؤلف محترم مطالب را به صورت پيوسته ارائه نموده، از طرف ديگر در انتخاب عناوين موضوعات سعى نموده كه از الفاظى استفاده نمايد كه كمتر مورد استفاده ديگران قرار گرفته و به عبارت ديگر اصطلاحات جديدى را به كار برده است با توجه به ویژگی‌هاى آن، مى‌تواند در مباحث مطرح شده منبع مناسبى براى قرآن پژوهان قرار گيرد.

  ويژگى‌ها

  1. بخش دوم:در اين بخش ابتدا واژۀ معجزه را از نظر لغت واصطلاح معنا نموده، در ادامه اين نكته را متذكر مى‌شود كه معجزه براى اثبات نبوت است نه اثبات خدا، و در فصل سوم همين بخش وجوه اعجاز قرآن را تشريح نموده است
  2. بخش چهارم:در اين بخش مسالۀ تحريف ناپذيرى قرآن را مطرح نمود. پس از تعريف مفهوم تحريف و بيان اقسام آن، دلايل تحريف ناپذيرى قرآن را در سه محور:عقلى، نقلى و تاريخى مورد بررسى قرار داده است
  3. بخش چهارم:در اين بخش مسالۀ نزول قرآن و تدوين آن را مطرح نمود. در ابتدا مفهوم نزول را بيان كرده آنگاه ديدگاه‌ها دربارۀ نزول قرآن كه از طرف مفسران بيان شده ذكر، و در پايان حكمت‌هاى نزول تدريجى را برمى‌شمارد.
  4. بخش پنجم:اين بخش مربوط است به اصول و مبانى فهم قرآن كه در آن مسالۀ تفسير قرآن را بحث نموده، وى در ابتدا توضيح مى‌دهند كه قرآن قابل فهم است لذا مى‌توان آنرا تفسير نمود و در همين رابطه ادله‌اى بيان نموده كه در آن نياز به علم تفسير تشريح شده است و در ادامه ادلۀ فهم پذيرى قرآن

  را در سه محور:عقل، نص وحى و سنت و منش پيامبر و امامان معصوم(ع) بيان نموده است

  ساختار

  كتاب داراى پنج بخش و سيزده فصل مى‌باشد كه فهرست مطالب آن به قرار زير است:

  بخش اول:وحى، راه دريافت پيام الهى شامل 3 فصل

  فصل اول:وحى در تفسيرهاى انسانى

  فصل دوم:وحى در آئينۀ وحى

  فصل سوم:امكان، ضرورت و ختم وحى

  بخش دوم:اثبات پيام الهى از رهگذر اعجاز شامل:

  فصل اول:مقدماتى بر بحث اعجاز

  فصل دوم:قرآن آيت جاويدان آيين پيامبر خاتم(ص)

  فصل سوم:عرصه‌ها و آفاق اعجاز قرآن

  بخش سوم:قرآن از نزول تا تدوين و قراآت شامل:

  فصل اول:طليعۀ نزول

  فصل دوم:ترتيب نزول

  فصل سوم:مسلمانان و قرآن

  فصل چهارم:قرآن و قراآت

  بخش چهارم:تحريف ناپذيرى قرآن كريم

  بخش پنجم:اصول و مبانى فهم قرآن شامل:

  فصل اول: فهم پذيرى قرآن

  فصل دوم:زبان شناسى قرآن

  فصل سوم:ابزارها و مصادر تفسير

  نسخه شناسى

  كتاب يك جلد، متن آن فارسى و داراى 344 صفحه مى‌باشد کتاب داراى فهرست:

  الف:منابع و مآخذ

  ب:موضوعات كتاب

  می‌باشد.

  وابسته‌ها