طبرانی، سلیمان بن احمد

ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير لخمي شامي (260-360ق)، از محدثان و راویان بزرگ اهل سنت است كه به دليل اصالت وى از شهر طبريه شام بدانجا منسوب است.

طبرانی، سلیمان بن احمد
نام طبرانی، سلیمان بن احمد
نام‌های دیگر طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد
نام پدر احمد
متولد 260ق
محل تولد عکا فلسطین
رحلت 360 ق
اساتید هاشم بن مرثد طبرانی

إسحاق دبری

بشر بن موسى

أبوزرعة الدمشقي

برخی آثار أخبار الحسن بن علي بن أبي‌طالب

التفسير الكبير (طبرانی)

الأوائل (طبرانی)

مسند الشا‌ميين‌

حديث الولاية و من روی غدير خم من الصحابة

کد مؤلف AUTHORCODE01338AUTHORCODE

ولادت

وى در سال 260ق در عكا زاده شد.

تحصیلات

پدرش در علم آموزى او حريص بود و از كودكى او را براى تحمل حديث به سفر فرستاد. او براى كسب علم به حجاز، يمن، عراق، فارس و جزيره رفت و سرانجام در سال 290 قمرى رحل اقامت در اصفهان افكند و تا پايان عمرش در آنجا بود. گفته‌اند او از حدود هزار استاد حديث شنيد.

ابن عقده كه از طبرانى حديث شنيده از او با عنوان شخصيتى بى نظر ياد كرده است. سه معجمى كه او تنظيم كرده مشتمل بر 600 هزار حديث است و گفته‌اند بزرگترين مسند دنياست.

از چگونگى نقل احاديث در كتب معجم طبرانى و كتاب اخبار الحسن روشن می‌شود كه وى اهل كتمان فضائل اهل‌بيت نبوده و موارد اختلاف صحابه را نيز آورده است.

وفات

طبرانى در سن بالاى صد سالگى در سال 360 در اصفهان از دنيا رفت.

آثار

سه اثر مهم حديثى اهل سنت از اوست: معجم كبير، معجم صغير و معجم اوسط.


وابسته‌ها