یقین (ابهام‌ زدایی)

    از ویکی‌نور

    یقین ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:    • حق اليقين آخرين تصنيف علامه مجلسى است كه به سال 1109ق آن را به پايان برده است. اين اثر درباره اصول دين و به زبان فارسى نگاشته شده و مصنف با استناد به آيات و اخبار و ادله عقلى به اثبات توحيد، نبوت، امامت و معاد پرداخته و بيشترين حجم آن را مبحث امامت به خود اختصاص داده كه عمدتاً راجع به تاريخ سياسى و انديشه سياسى شيعه در زمان حضور است.
    • عين اليقين يكى از آثار مهم و فاخر ملامحسن فيض كاشانى(متوفای1091) است كه به زبان عربى تأليف نموده است. طبق آنچه خود فيض در مقدمه‌ى كتاب گفته موضوع كتاب آن دسته از عقايدى است كه عقل در آنها استقلال داشته و براى ادراكشان نيازى به ادله شرعى نمى‌باشد.