کرمانی (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  کرمانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

  • حمیدالدین، احمد بن عبدالله کرمانی (386 -411ق)، ملقب به «حجة العراقیین» سخنگوی بزرگ فلسفه اسماعیلیه در دوره خلافت فاطمیِ الحاكم‌بأمرالله بوده است. «راحة العقل»، مهم‎ترین اثر او و حاوی چکیده افکار وی است و از آثار عمده دعوت اسماعیلی بشمار می‌رود.
  • افضل‌الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی (حدود ۵۳۰ ـ پس از ۶۱۵ق)، مورخ محلی، پزشک، بنیانگذار طب پیشگیری، نویسنده، شاعر برجسته کرمانی، و پس از تحصیلات علوم رایج زمانه به ویژه تاریخ وجغرافیا بعنوان منشى وارد دربارهاى پسران طغرل شاه سلجوقى به نامهاى بهرامشاه و ارسلان شاه و ترکانشاه شد.  • على حجتی کرمانى (۱۳۱۶- ۱۳۷۹ق)، نویسنده، پژوهشگر، اسلام شناس، مترجم، سخنور و قرآن پژوه، از اعضاى هيئت تحريريه مجله مكتب اسلام،


  • محمدجواد حجتى کرمانى (متولد 1311ق)، امامت جمعه کرمان (1359-1357)، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی (1358)، نمایندۀ دورۀ اول مجلس شورای اسلامی: 1359-1363ش، مشاور فرهنگی ریاست جمهوری: 1363-1368ش، نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری دوم: 1369-1377ش، مشاور فرهنگی وزارت امور خارجه از 1368-1377ش، رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگ و اندیشۀ معاصر: 1376-1376ش
  • ناصرالدین منشى کرمانى (حدود 668 - زنده در 720ق)، معروف به ناصرالدین منشی، ادیب، دیوان‌سالار برجسته، از مورخان برجسته دوره‌ی مغول، در سده هفتم و هشتم