كفاية الأصول (زارعی سبزواری، عباسعلی)

از ویکی‌نور
کفایة الأصول
NUR13063J1.jpg
پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) زارعی سبزواری، عباسعلی (مصحح)
ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1430 ق
چاپ6
شابک978-964-470-184-9
موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد3
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ک‎‏7
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود

كفاية الأصول (با تعليقه زارعى سبزوارى) تحقيق و تعليقه عربى به قلم آقاى عباس‌على زارعى سبزوارى بر كتاب ارزشمند كفاية الاصول آخوند خراسانى است.

در ابتداى اثر، دو مقدمه از ناشر و محقق كتاب ديده مى‌شود. در مقدمه ناشر پس از ذكر تاريخچه مختصرى از علم اصول، به شيوه تحقيقى محقق بر كتاب كفايه كه اشاره شده كه عبارت است از: تحقيق، استخراج منابع، تعليقه و مقابله با تعدادى از نسخ خطى و چاپى.

مقدمه محقق نيز كه مشتمل بر مطالب مفيدى است در سه فصل تدوين شده است: در فصل اول، تاريخچه علم اصول در ضمن سه مقطع تاسيس، تدوين و استنباط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل دوم، زندگى آخوند خراسانى با ذكر نسب و مولد وى آغاز و پس از نگاهى به حيات علمى، شاگردان، آثار و تاريخ وفات با اشاره‌اى فهرست‌وار به مطالب كتاب كفايه به پايان آمده است.

وى در فصل سوم مقدمه، به شيوه تحقيقى و تعليقه‌اش بر كتاب پرداخته است. وى ابتدا اين سؤال مقدر خواننده كه «پس از تعليقه‌ها و چاپ‌هاى مكرر بر كفايه، مزيت تعليقه وى در چيست؟» را چنين پاسخ می‌گوید: كتاب اصول از جمله كتب متداول تدريس در سطح عالى و مورد عنايت اساتيد و اهل علم است. اين كتاب با اين‌كه بارها تجديد چاپ شده است اما تمامى آنها داراى اشتباهات فراوانى است و تنها كسى كه بارها اين كتاب را تدريس كرده بر تمامى آنها احاطه خواهد داشت. او بارها اين كتاب را در حوزه علميه مقدسه قم تدريس نموده است. ديگر آن كه كتاب مشتمل بر عبارات دشوار نيازمند به توضيح است كه با تعليقه بر آن امكان‌پذير مى‌باشد.

محقق كتاب در ادامه فصل سوم مقدمه به شيوه تحقيقى خود در كتاب اشاره كرده كه با اندكى اختصار ارائه مى‌شود:

  1. تصحيح عبارات كتاب كفايه كه در فهم مطالب دخيل است؛ پس از مقابله با نسخ خطى و غيرخطى.
  2. كتاب در جاهاى بسيارى خالى از عناوين اصلى و فرعى است كه در موارد لزوم در قلاب آمده است.
  3. ارجاعات مطالبى كه مصنف با عبارت «سبق يا تقدم و...» ذكر كرده اشاره شده است.
  4. در مواردى كه مصنف براى يك عبارت قائل معينى را بيان نكرده است و به عبارت «قالوا، قيل و...» بسنده كرده است، به مصادر آن قول اشاره شده است.
  5. اعراب‌گذارى عباراتى كه فهم مضمون كلام نيازمند به قرائت دقيق آن عبارت بوده است.
  6. تعليقه‌ها نيز در دو بخش ارائه شده است: الف- توضيح مبهمات و رفع غوامض؛ ب- برگزيده تعليقات محقق اصفهانى، محقق نائينى، محقق عراقى، امام خمينى(ره)، محقق خوئى و ساير بزرگان.

تدوين فهارس از جمله فعالیت‌های تحقيقى كه سبزوارى از آن غافل نبوده است. فهرست‌هاى كتاب به ترتيب عبارتند از: اسماء مقدسه، آيات، احاديث، فرقه‌ها، اعلام، كتب، مصادر تحقيق و فهرست موضوعات.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب

وابسته‌ها