رسالة الوسائط

  از ویکی‌نور
  الرسائل التوحیدیة
  رسالة الوسائط
  پدیدآورانطباطبایی، سید محمدحسین (نویسنده)
  ناشرمؤسسة النعمان
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1419 ق یا 1999 م
  چاپ1
  موضوعتوحید

  خدا - نامها

  فلسفه اسلامی
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BBR‎‏ ‎‏1392‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود

  رسالة الوسائط تألیف علامه طباطبايى، یکی از هفت رساله‌ای است که تحت عنوان الرسائل التوحيدية به چاپ رسیده است. اين رسائل توحيد را در ذات، اسماء، افعال اثبات نموده و ظهور توحيد در وسايط بين حق و موجودات و ظهور توحيد در مرآت اتم كه انسان است، تبيين مى‌نمايد.

  اين رساله در 3 فصل و در دهه دوم صفر 1361 قمرى در تبريز نوشته شده است. موضوع رساله بحث از وسائط موجود بين مقام ربوبى و بين عالم طبيعت مى‌باشد.

  علامه طباطبائى در اين رساله به بحث از عوالم كلى هستى پرداخته و روس اين عوالم را چهار عالم معرفى مى‌نمايد:

  الف. عالم اسماء و صفات كه از آن به عالم لاهوت ياد مى‌كنند.

  ب. عالم تجرد التام كه آن را عالم عقل و عالم روح و عالم جبروت مى‌نامند.

  ج. عالم مثال كه از آن به عالم خيال و عالم مُثُل و عالم معلقات و عالم برزخ و عالم ملكوت اطلاق مى‌كنند.

  د. عالم طبيعة كه از آن به عالم ناسوت ياد مى‌كنند.

  او ارتباط اين عوالم را نسبت به هم متذكر شده و ادله و شواهد اين مطلب را از قرآن و روايات ذكر مى‌كند.

  وابسته‌ها