مناظرات عقائدية بين الشيعة و أهل السنة

مناظرات عقائدیّة بین الشیعة و أهل السنة به قلم سید امیر محمد کاظمى القزوینى از جمله کتب کلامى است که به زبان عربى و در مورد مسائل خلافت و جانشینى بعد از پیامبر سخن مى‌گوید و سعى بر این دارد حقایق مخفى‌اى که براى مسلمانان هست را روشن نماید و حقانیت شیعه و جانشینى امیرالمؤمنین على(ع) و فرزندان معصومشان را اثبات کند تا نشان دهد شیعه بر طریق حقیقت است و یا اهل سنت.جناب آقاى سید امیر محمد کاظمى از طریق آیات مختلفى‌ایکه دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین از زبان و کتب اهل سنت نقل شده است براى خلافت حضرت على بن ابیطالب، اثبات مى‌کند

مناظرات عقائدیة بین الشیعة و أهل السنة
مناظرات عقائدية بين الشيعة و أهل السنة
پدیدآورانموسوی کاظمی قزوینی، سید محمد (نویسنده)
ناشر[بی نا]
مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
چاپ2
موضوعاهل سنت - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

شیعه - احتجاجات

شیعه - عقاید - مناظره‌‏ها
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏212‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏م‎‏8‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود pdf


و تک‌تک این آیات را آورده تا پیرامون شبهات و مسائلى که در آیه مى‌توان به آن استدلال کرد و رفع ابهام نمود، بحث گفتگو کند همچنین ایشان ادّلۀ اهل تسنن را بر عدم وجوب تعیین خلیفه بعد از پیامبر به عنوان اشخاصى

معین ذکر کرده و آنها را با استدلالات عقلى و قرآنى نفى نموده‌اند.

ساختار

سبک و روش این کتاب چنین است که مؤلف مناظره‌اى را با یکى از برادران و دوستان خود برقرار کرده تا بتوانند در مورد امامت و خلافت از یکدیگر سؤال و اشکال کنند تا دیگرى سعى در جواب آن و دفاع از نظرات شیعه نماید و هر کدام اشکالاتى را که ممکن است به عقیدۀ طرف مقابل وارد شود را ایراد کنند تا دیگرى جواب آن را بدهد و خوانندۀ کتاب اگر اشکال و سؤالى در مورد خلافت به ذهنش مى‌خورد، برایش پاسخ داده شود، بدون اینکه در این مناظره بیایندو هیچگونه تخاصم و مخالفتى وجود داشته باشند، غرض حرف روشنگرى براى مخاطبین بوده است.

لذا مؤلف این مباحث را در این کتاب تحت عنوان مناظرات عقائدیه بین شیعه و اهل السنة آورده تا برادران مسلمانش‌با دید نقادى به آن بنگرند تا حقیقت برایشان روشن شود.مخاطب این کتاب همانطور که خود نویسنده ذکر نموده‌اند، طبقه اهل علم مى‌باشند.

مناظرات عقائدیّه از جمله کتب معاصرى است که سید امیر محمد کاظمى قزوینى آن در روز 24 ذى الحجة سال 1405 هجرى قمرى، استنساخ نموده‌اند.

گزارش محتوا

این کتاب ابتدا با مقدمه‌اى از خود مؤلف شروع شده است، سپس به صورت سؤال از طرف دوستشان و جواب از طرف مؤلف در مورد امامت و معناى آن آغاز گردیده است بعد از آن به تک‌تک احادیثى‌ایکه در مورد خلافت حضرت على و اعلمیت و اشجعیت ایشان در همۀ موارد مى‌باشد اشکال کرده تا مؤلف جواب آن را مطرح کنند.بعد از احادیث از آیات در این زمینۀ که خلافت به على(ع) اختصاص را نقد و بررسى کرده‌اند از احادیث عنوان شده مى‌توان احادیثى چون حدیث منزلت، حدیث رایة یوم خیبر، حدیث غدیر، حدیث محبة و...نام برده و از آیات مى‌توان آیۀ مباهله، آیۀ شاهد، آیۀ«إنما أنت منذر و لکل قوم هاد و...»ذکر نمود.

همچنین از مباحثى که حول جریان سقیفه وجود دارد در این کتاب یاد شده و به اشکالات و جوابهاى آن پرداخته شده است.ایضا از طول عمر و وجود حضرت مهدى و اعتقاد شیعه به آن سخن به میان آمده است.

در پایان کتاب، مصادر آن ذکر شده است سپس آثار مؤلف را در 34 شماره به عنوان آثار مطبوعه و 16شماره به عنوان آثار غیر مطبوعه ذکر کرده است.و در انتها محتویات کتاب ذکر شده است.

معرفى نسخه

نسخه حاضر چاپى بوده و چاپ اول آن در سال 1409 هجرى قمرى مصادف با سال 1989 میلادى

مى‌باشد تعداد مجلدات این کتاب یک جلد است.

منابع مقاله

برگرفته از مقدمۀ و متن کتاب.

وابسته‌ها